KONSTNÄR

Tuva Widén & Emelie Liljebäck

Vi träffades under utbildningen på Konstfack 2019, och insåg att vi har många likheter inom våra respektive konstnärskap. Eftersom vi också arbetar med olika metoder ger det oss en stor bredd i det gemensamma arbetet. Båda är intresserade av att arbeta pedagogiskt med barn och unga och det följer oss parallellt genom våra egna konstnärskap, både som projektledare i olika konstnärliga projekt och som pedagoger för olika workshops och kurser inom skapande verksamhet.

Tuva har en kandidatexamen från konsthögskolan i Bergen och en masterexamen från Konstfack samt en utbildning i konstpedagogik från Linnéuniversitetet. Tidigare har hon gått förberedande utbildningar på Väddö folkhögskola och Nyckelviksskolan. Hon har erfarenhet av att jobba med kursverksamhet och workshops i skapande verksamhet.

Emelie är utbildad vid Konstfack och har både sin kandidatexamen och masterexamen därifrån. Innan Konstfack gick hon förberedande utbildningar på Kävesta folkhögskola samt Nyckelviksskolan. Hon har tidigare arbetat som lärare för åk 3-9 i både trä- och metallslöjd samt musik. Hon har också under åren haft kurser i silversmide men också konstnärliga workshops för både barn och vuxna.

Tuva
Jag har en bakgrund inom textil men har även undersökt och arbetat med keramiska material, trä och metall samt med tekniker som gjutning och skulptur.

Emelie
Jag jobbar med skulptur, installation och rumslighet. Min bakgrund har jag inom metallformgivning och silversmide, men genom vidareutbildning har min konstnärliga praktik vidgats till att innefatta fler material och tekniker.

Som konstnärer jobbar vi ofta tematiskt, framförallt med skulpturala verk och rumsliga installationer. Materialets värde och egenskaper står i fokus och spelar en stor roll som meningsbärare och narrativ. Pedagogiskt är vi båda intresserade av att arbeta med skapandeprocessen. Vi fokuserar på att hitta metoder som öppnar upp för nyfikenhet snarare än att lära ut hantverksmässiga tekniker. Vi jobbar gärna med hållbarhet och återbruk och med frågor kring tillvaratagande och förädling av material som finns i vår direkta närmiljö. Sådant som anses vara förbrukat eller oanvändbart.

profile image
HEMORT

Region Stockholm

CENTRUMUTBILDNING

Konsthantverkscentrum

PROJEKT