KONSTNÄR

Maria Nilsson Fidler

Jag bor ute på landet med familj och djur, tama och vilda. Här är vi nära naturen, får nattbesök av utter och då och då tittar kungsfiskaren förbi. Jag intresserar mig för människors livsmiljö, natur, illustration, fotografering och trädgård.

I botten har jag en kandidat i landskapsarkitektur, där mitt examensarbete handlande om lek- och
lärande i naturen ur ett barnperspektiv. Jag har gått Lunds naturskolas grundkurs i utomhuspedagogik
som gav blodad tand och gjorde att vi startade upp en intresseförening för att skapa en gemensam
naturskola i mittskåne.

Sedan 2006 driver jag mitt egna företag Ritverk med fokus på illustration och grafisk formgivning.

Jag arbetar som illustratör och grafisk formgivare, främst med naturorienterande uppdrag. Är ute i fält för att dokumentera, fotografera, skissa (både analogt och digitalt). Gör ofta akvareller och bearbetar dem vidare digitalt för att sedan sammanställa både bild och text till skyltar och andra typer av informationsmaterial, men har många varierande uppdrag.

Informationen skall vara lättillgänglig för så många som möjligt, gamla som unga och med olika bakgrund. När jag riktar mig till barn och unga försöker jag på ett lustfyllt sätt vill förmedla vad man kan upptäcka i naturen. Har arbetat mycket med att ta fram naturguider med just detta fokus. Jag gör också skolbesök och andra engagemang där jag håller workshops med barn.

Har även arbetat en hel del med att ta fram förslag på olika naturlekplatser där naturmaterial och barnens lek är i fokus. Målet är att skapa naturlek som får bli en del av platsen de skapas i och där leken inte har bestämda ramar utan fortsätter ut i skogen.

profile image
HEMORT

Region Skåne

CENTRUMUTBILDNING

Illustratörcentrum

PROJEKT