KONSTNÄR

Linda Unnhem

”Nu kom journalisten i dig fram igen!” Så brukar min man säga när vi träffar nytt folk och ”jag-bara-måste-fråga”. Mitt intresse för människor har följt mig genom hela mitt studie- och yrkesliv: som etnolog på universitetet, som journalist på magasin- och veckopress, som författare till en relationsroman och som fotograf och konstnär. Varför är vi som vi är? Varför gör vi som vi gör? Det är frågor som intresserar mig och mina arbeten kretsar ofta kring normer, identitet och kulturella uttryck.

Fotografi, baskurs, HDK Valand.
Fotoskolan, Munka Folkhögskola.
Berättande fotografi, Hellidens Folkhögskola.
Fil kand i litterär gestaltning, Lunds universitet.
Fil kand i medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet.

De senaste åren har flera av mina projekt handlat om kroppen. Till exempel har jag undersökt hur plagg jag har sparat i garderoben – under flera års tid – påverkat mitt sätt att se på min kropp och mitt utseende. Hur de har blivit en slags måttstock på lycka, disciplin och välmående och – ganska ofta – precis tvärtom. Jag har också bett andra kvinnor berätta om sina plagg och visa upp dem på bild. Kläder som inte längre passar, men som de av någon anledning har kvar i garderoben. Varför? Vad säger det om dem, om oss och verkligheten vi lever i? Det projektet kallar jag ”En dag ska jag (inte) komma i den här”.
Jag har också arbetat med kroppen i serien ”Mull”. Där handlar det mer om känslor kopplade till skam, skuld och kontroll, men också om tankar kring livets förgänglighet, årstidernas växlingar och hur det ”naturliga” ofta inte upplevs särskilt naturligt när det handlar om kroppen.
Ett pågående projekt fokuserar på ensamhet, tillsammanskap och hur sociala relationer påverkar vår hälsa och vårt mående. I Sverige har var sjätte vuxen inte någon nära vän att anförtro sig åt. 300 000 personer beräknas vara socialt isolerade. Minst var tionde över 75 år träffar inte anhöriga, vänner eller bekanta mer än ett par gånger i månaden och är de som är mest ensamma i Sverige. Även här arbetar jag med kombinationen fotografi och text.

profile image
HEMORT

Region Skåne

CENTRUMUTBILDNING

Centrum för Fotografi

PROJEKT