Konsthantverkscentrum

Klara Östlund

Med konst i fokus under min uppväxt tar jag mig an min egna konstnärliga praktik, snart med kandidatexamen från Konstfack.

Så här arbetar jag

I min praktik jobbar jag med lera på olika sätt, både keramiskt och i stop motion-animation. Mitt skapande utgår från ett bearbetande av känslor och upplevelser, där mötet med andra människor och mötet med mig själv är en stor inspirationskälla. Jag skapar karaktärer och berättar historier med hjälp av dem, ofta med en ingång till mer tabu-belagda ämnen.

Utbildning eller väg in i yrket

Konstfack University of Arts, Crafts and Design - Kandidatprogram Keramik & Glas med examen vår 2023.

Hemort:

Region Västmanland

Jag kan ta uppdrag i:

Region Västmanland, Region Stockholm

Referensarbeten och kontaktvägar

Klara Östlunds projekt se alla →