KONSTNÄR

MuralCentralen - Björn Carnemalm och Ingrid Sandsborg

Ingrid Sandsborg och Björn Carnemalm arbetar tillsammans sedan 2012 under namnet MuralCentralen. Vi arbetar ofta med pedagogiska kollektiva konstprojekt med flera deltagare. Projekten mynnar ut i ett offentligt konstverk som till exempel en kollektiv muralmålning eller tryckta fotocollage till en skolvägg. Det slutliga verket är då en del av processen som vanligtvis har föregåtts av workshoppar, kunskapsförmedling, omvärldsanalys och samtal. Vi arbetar alltid med delaktighet som en röd tråd.

Björn Carnemalm har en MA-examen från Umeå Konsthögskola och Ingrid Sandsborg har en BA examen i Fine Art från Byam Shaw Schoolof Art i London (numera Central St Martins).

Vi är båda verksamma konstnärer var och en för sig och som en konstnärsduo. Vi tillför olika kunskaper till de projekt vi utför tillsammans, både våra olika konstnärliga ingångar men också våra olika tekniska färdigheter.

Det vi har gemensamt från våra individuella praktiker är att vi alltid arbetar platsspecifikt med idéer som tar avstamp i uppdraget. Utgångspunkten kan vara en teknik eller ett material, en plats eller en händelse. Kring det skapar vi ett ramverk. Det som driver oss är att hitta den röda tråden som gör att sammanhanget stämmer. Sedan vrider vi och vänder på varje pusselbit tills att vi har ett slutligt motiv eller ett färdigt koncept av övningar och workshops som ger ramarna inom vilka man utforskar tillsammans med deltagare.

Vi ser varje uppdrag som unikt, med sina egna förutsättningar utifrån plats, berättelse, material, deltagare och mottagare.

Tillsammans täcker vi in bildkonst, skulptur, offentlig gestaltning, illustration, kollektiva konstverk och pedagogiska projekt. Vi har gedigna erfarenheter inom en mängd olika material och tekniker. Vi är vana vid samverkansprojekt med flera parter som till exempel konstinstitutioner, fastighetsbolag, skolor och regionala förvaltningar.
Vi har båda, var och en för sig och tillsammans, lång erfarenhet av att arbeta i skolans värld. Vi har färdiga koncept på väl beprövade workshops såväl som kapaciteten att ta oss an stora projekt som inbegriper hela skolor, inklusive pedagoger. Vi är vana vid att möta barn och unga från många olika bakgrunder och förutsättningar.