KONSTNÄR

Jennifer Bergsten

Efter många år på konstskolor, utbildningar och kurser så har jag skaffat mig en bred och lång erfarenhet av varierande konstnärliga inriktningar så som måleri, film, fotografi, skulptur och varierande tryck-tekniker samt kännedom inom färglära och material. Jag har även erfarenhet av att driva och initiera stora samarbetsprojekt så som att producera större utställningar. Jag arbetar idag som konstnär samt konstpedagog inom kulturskolan och på flera av stockholmsområdets museum och konsthallar.

2020 – Barnkultur i samtid. Stockholms universitet. 15 hp
2020 – Kulturskolans pedagogik 1. Göteborgs universitet. 7,5 hp
2020 – Museipedagogik I. Stockholms universitet. 7,5 hp
2020 – Projektledning.Grundläggande begrepp och metoder 7,5 hp
2019–2020 Konstvetenskap 1. Uppsala Universitet. 30 hp
2018 Projektkurs. Kungliga konsthögskolan. 18 hp
2017 Erasmusprogrammet. Utbytesstudier. Iceland Academy of the arts.
2015–2018 Akademin Valand. Kandidatutbildning. Fri konst, Fotografi. 180 hp
2015 Fotografi, gestaltning och den kreativa processen. Akademin Valand. 15 hp
2014–2015 Fördjupnings år i kreativa yrken. Hellidens folkhögskola.
2010–2012 Diagonalakademin. Tvåårig yrkesutbildning.
2008–2009 Praktisk filosofi. Stockholms universitet. 30 hp
2005-2007 Gerlesborgsskolan

Min målsättning i mitt pedagogiska arbete är att på ett lustfyllt sätt få barn att utforska sin egen kreativitet, upptäcka nya intressen, utmana sina sinnen och, inte minst, se sig själva som kreativa och kompetenta individer oavsett individuella förutsättningar. Som pedagog jobbar jag alltid inkluderande med målsättning att engagera och inspirera. I min praktik jobbar jag med moderna konstpedagogiska metoder samt med ett hbtq-certifierat arbetssätt. Jag har även fokus på att alltid ha en öppen och fri arbetsmetod för att entusiasmera eleverna och skapa en trygg och prestationsfri miljö som istället drar fram lust och intresse.

profile image
HEMORT

Region Stockholm

CENTRUMUTBILDNING

Konstnärscentrum Öst

Centrum för Fotografi