Tillbaka till konstnärer

Jennifer Bergsten

Region Stockholm Region Uppsala Region Sörmland Region Västmanland

Konstnärscentrum Öst

Kort beskrivning

Jag är en konstnär och konstpedagog som alltid sökt mig till kreativa platser men även en person som under många år arbetat med barn och unga. Jag har både en pedagogisk karriär bakom mig men har även en bred erfarenhet av att arbeta med barn och unga med funktionsvariation. Idag jobbar jag med skiftande konstnärliga och fotografiska uppdrag samtidigt som jag arbetar på kulturskolan samt flera av Stockholms konsthallar/museum så som Artipelag, Marabouparkens konsthall och Haninge konsthall.

Beskrivning av ditt konstnärskap

Jag arbetar med analogt, experimentellt fotografi som metod i mitt konstnärsskap. Jag har både byggt mina egna kameror, framkallat mina egna filmrullar och utfört en mängd experiment i mina framkallningsprocesser. Mina bilder handlar ofta om att visa upp en paralell verkligheten, detta ska för betraktaren möjliggöra ett nytt sätt att se på världen runtomkring.


Utbildning

2020 - Barnkultur i samtid. Stockholms universitet. 15 hp
2020 - Kulturskolans pedagogik 1. Göteborgs universitet. 7,5 hp
2020 - Museipedagogik I. Stockholms universitet. 7,5 hp
2020 - Projektledning. >Grundläggande begrepp och metoder 7,5 hp
2019–2020 Konstvetenskap 1. Uppsala Universitet. 30 hp
2018 Projektkurs. Kungliga konsthögskolan. 18 hp
2017 Erasmusprogrammet. Utbytesstudier. Iceland Academy of the arts.
2015–2018 Akademin Valand. Kandidatutbildning. Fri konst, Fotografi. 180 hp
2015 Fotografi, gestaltning och den kreativa processen. Akademin Valand. 15 hp
2014–2015 Fördjupnings år i kreativa yrken. Hellidens folkhögskola.
2010–2012 Diagonalakademin. Tvåårig yrkesutbildning.
2008–2009 Praktisk filosofi. Stockholms universitet. 30 hp
2005-2007 Gerlesborgsskolan

Skoluppdrag av Jennifer Bergsten

Bygg din egen hålkamera

Region Stockholm

Åk 4-6

Konstworkshop lång (180 min)

Foto, Konst/Bild/Form

Fysik, Teknik, Kemi, Bild, Historia

Bygg din egen hålkamera

Region Stockholm, Region Sörmland, Region Uppsala

Åk 4-6

Process & tema kort - 3 tillfällen (3x180 min)

Konst/Bild/Form, Foto

Historia, Teknik, Bild, Fysik

Kameralöst fotografi

Region Stockholm

Åk 1-3, Åk 4-6

Konstworkshop kort (120 min)

Foto, Konst/Bild/Form

Kemi, Bild

Cyanotypi med en twist

Region Västmanland, Region Sörmland, Region Stockholm, Region Uppsala

Åk 1-3, Åk 4-6

Konstkarta lång (180 min)

Foto, Konst/Bild/Form

Kemi, Historia, Bild