Kunskap genom konstnärliga metoder

Är du konstnär och vill arbeta med barn och unga inom ramen för din egen praktik? Hos oss kan du få fortbildning och vägledning i att ta fram projekt för barn och unga, genom att undersöka ditt konstnärskap som en potentiell form av undervisning.

Konstdepartementet stöttar dig som konstnär

Den viktigaste frågan vi ställer till konstnärer är: Vad har du lärt dig av ditt konstnärskap som du vill dela med dig av till barnen? Konstdepartementets bidrag handlar alltså om att stötta dig som konstnär i att bjuda in barnen i din praktik. Vi kommunicerar ditt projekt mot skolor och konstinstitutioner, erbjuder stöd med förberedelser och hjälp med det administrativa arbetet kring bokningarna. Du blir också inbjuden till våra fortbildningsdagar och konstnärsträffar.

I nuläget tar vi inte emot spontana intresseanmälningar. Håll i stället utkik efter våra open calls i din del av landet. I urvalet strävar vi efter en mångfald av konstnärliga uttrycksformer.

För att bli del av Konstdepartementet behöver du vara medlem i en av centrumbildningarna för bild- och formkonst. Om du inte redan är medlem kan du bli det i samband med att din ansökan till Konstdepartementet beviljas.

Konstdepartementets kvalitativa mål

  • Ge eleverna en inblick i konstnärsrollen genom mötet med en yrkesverksam konstnär .

  • Utgå ifrån den enskilda konstnärens praktik och metod, och bjuda in eleverna i en medskapande konstnärlig process.

  • Genom  konstnärens praktik och metod, ge eleverna verktyg att befinna sig i konstnärliga processer, med fokus på process istället för mål.

  • Koppla an till läroprocesser som förmedlar en annan kunskap än den eleverna vanligen möter i skolan, där konsten kan bli en utgångspunkt  för att diskutera existentiella eller svåra ämnen, skapa gruppdynamiska möten, öka empati, vara i processuellt skapande, närma sig sina egna känslor eller lära sig en ny konstnärlig metod.

Pedagogisk kompetensutveckling

För att kvalitetssäkra Konstdepartementets verksamhet fortbildar och handleder vi yrkesverksamma konstnärer i att ta fram konstprojekt. Det är en möjlighet att fördjupa det egna konstnärskapet och samtidigt få pedagogisk kompetensutveckling. Fortbildningskursen hålls ofta regionalt och bygger på forskning och teorier kring estetiskt lärande, konstpedagogik och praktisk kunskap om medskapande konstnärliga processer. I våra kurser ingår en heldag i grupp, enskild handledning, litteraturtips och assistans i presentationen av projektet på vår webbplats. 

VÅRA KONSTNÄRER

Yvette Gustafsson

Västra Götalandsregionen

Johanna Törnqvist

Region Sörmland

Vilda Kvist

Region Stockholm

Linda Unnhem

Region Skåne

Ulrika Swärd

Region Halland

Tobias Hultén

Region Skåne

Tobias Sjödin

Region Stockholm

Nils Olof Hedenskog

Region Uppsala

Sofia Priftis

Region Stockholm

Simon Gran Danielsson

Region Västerbotten

Sebastian Dahlqvist

Region Stockholm

Sahar Alkhateeb

Region Stockholm

Pia Högman

Region Jönköpings län

Moa Israelsson

Region Sörmland

Mitchell Ward

Region Västmanland

Maria Backman

Region Stockholm

Mia Maria Güettler

Region Stockholm

Marie Olofsson

Västra Götalandsregionen

Marie Bergqvist

Västra Götalandsregionen

Maria Richter Simsek

Region Kronoberg

Maria Högbacke

Region Sörmland

Maline Ardesjö

Region Västmanland

Malin Biller

Västra Götalandsregionen

Malin Skogberg Nord

Västra Götalandsregionen

Malin Lin Nordström

Region Stockholm

Maja Lindberg

Region Skåne

Berta Guerra Aredal

Region Stockholm

Mattias Olsson

Region Skåne

Lynn Hatzius

Region Stockholm

Lotte Johansson

Region Stockholm

Lott Alfreds

Region Stockholm

Jennifer Bergsten

Region Stockholm

Lisa Medin

Region Stockholm

Lisa Stålspets

Region Stockholm

Linea Matei

Region Stockholm

Lina Ekstrand

Region Skåne

Lilian Bäckman

Region Stockholm

Lena Sjöberg

Region Blekinge

Lena Källberg

Region Stockholm

Andreas Pettersson

Region Västmanland

Kristin Larsson

Region Sörmland

Mattias Bäcklin

Region Stockholm

Klara Östlund

Region Västmanland

Karolina Lilliequist

Region Kronoberg

Karin Häll

Region Stockholm

Kajsa G Sjölén

Region Uppsala

Johanna Schartau

Region Stockholm

Johan Suneson

Region Stockholm

Johan Ibrahim Adam

Region Stockholm

Joanna Günther

Region Stockholm

Joakim Kocjancic

Region Stockholm

Joakim Larsson

Region Skåne

Johan Svensson

Region Stockholm

Jessica Faiss

Region Uppsala

Jesper Jenemark

Västra Götalandsregionen

Jesper O.T. Andersson

Region Stockholm

Jeanette Engqvist

Region Värmland

Jakob Uhlin

Region Stockholm

Jerker Andersson

Västra Götalandsregionen

Iryna Hauska

Region Västmanland

Ulrika Sparre

Region Stockholm

Ulf Lundin

Region Stockholm

Pernilla Norrman

Region Skåne

Matilda Dominique

Region Stockholm

Maria Johansson

Region Stockholm

Louise Waite

Region Östergötland

Jenny Berntsson

Region Stockholm

Henny Linn Kjellberg

Region Uppsala

Annelie Wallin

Region Stockholm

Conchi Gonzalez

Region Skåne

Mia Hultgren

Region Uppsala

Sarah Kläpp

Region Skåne

Jessica Lindholm

Västra Götalandsregionen

Harriet Aurell

Region Stockholm

Giulia Cairone

Region Stockholm

Gaby Berglund Cárdenas

Västra Götalandsregionen

Angelica Harms

Region Stockholm

Maria Rosenlöf

Region Stockholm

Fideli Sundqvist

Region Sörmland

Felice Hapetzeder

Region Stockholm

Eva Edberg

Region Stockholm

Anne-Charlotte Dahl

Region Västmanland

Esperanza Guevara

Region Stockholm

Esbjörn Jorsäter

Region Stockholm

Erika Dahlén

Region Stockholm

Erik Hedman

Region Uppsala

Elvira Glänte

Region Stockholm

Disa Rytt

Region Stockholm

Daniela Hedman

Region Stockholm

Dan Lageryd

Region Stockholm

Elias Björn

Västra Götalandsregionen

Clara Aldén

Västra Götalandsregionen

Catti Brandelius

Region Stockholm

Raul Leon Alvarez

Region Uppsala

Camilla Carlsson

Region Stockholm

Carin Carlsson

Region Skåne

Calle Holck

Region Sörmland

Hanna Böhm

Region Stockholm

Bjørn Wangen

Region Skåne

Elisabeth Billander

Region Örebro län

Athina Strataki

Region Stockholm

Åsa Hylén

Region Jönköpings län

Åsa Lockner

Region Sörmland

Anna Törrönen

Region Västmanland

Anna Nordström

Region Kronoberg

Anna Pettersson

Region Västmanland

Anna Ledin Wirén

Region Stockholm

Anna Brag

Region Skåne

Anna Hesselgren

Region Stockholm

Stark & Lillqvist

Region Stockholm

Alexandra Karpilovski

Region Stockholm

Karin Ahlin

Region Stockholm