Kunskap genom konstnärliga metoder

Är du konstnär och vill arbeta konstpedagogiskt med din egen praktik? Hos oss kan du få fortbildning och vägledning i att ta fram projekt för barn och unga, genom att undersöka ditt konstnärskap som en potentiell form av undervisning.

Den viktigaste frågan vi ställer till konstnärer är: Vad har du lärt dig av ditt konstnärskap som du vill dela med dig av till barnen? Konstdepartementets bidrag handlar alltså om att stötta dig som konstnär i att bjuda in barnen i din praktik.

Ansök

Konstdepartementet stöttar dig som konstnär

Vi kommunicerar ditt projekt mot skolor och konstinstitutioner, erbjuder stöd med förberedelser och hjälp med det administrativa arbetet kring bokningarna. Du blir också inbjuden till våra fortbildningsdagar och konstnärsträffar.

För att bli del av Konstdepartementet behöver du vara medlem i en av centrumbildningarna för bild- och formkonst. Om du inte redan är medlem kan du bli det i samband med att din ansökan till Konstdepartementet beviljas.

Håll utkik efter våra open calls i din del av landet eller skicka in en spontanansökan till oss. Ansökningarna hanteras tre gånger om året (maj, oktober och februari) av en referensgrupp bestående av utövande konstnärer och representanter från centrumbildningarna för bild- och formkonst. I urvalet strävar vi efter en mångfald av konstnärliga uttrycksformer.

Pedagogisk kompetensutveckling

För att kvalitetssäkra Konstdepartementets verksamhet fortbildar och handleder vi yrkesverksamma konstnärer i att ta fram konstprojekt. Det är en möjlighet att fördjupa det egna konstnärskapet och samtidigt få pedagogisk kompetensutveckling. Fortbildningskursen hålls ofta regionalt och bygger på forskning och teorier kring estetiskt lärande, konstpedagogik och praktisk kunskap om medskapande konstnärliga processer. I våra kurser ingår en heldag i grupp, enskild handledning, litteraturtips och assistans i presentationen av projektet på vår webbplats. 


VÅRA KONSTNÄRER

Yvette Gustafsson

Västra Götalandsregionen

Johanna Törnqvist

Region Sörmland

Linda Unnhem

Region Skåne

Ulrika Swärd

Region Halland

Tobias Hultén

Region Skåne

Tobias Sjödin

Region Stockholm

Stuart Mayes

Region Uppsala

Nils Olof Hedenskog

Region Uppsala

Simon Gran Danielsson

Region Västerbotten

Sebastian Dahlqvist

Region Stockholm

Sahar Alkhateeb

Region Stockholm

Pia Högman

Region Jönköpings län

Mitchell Ward

Region Västmanland

Maria Backman

Region Stockholm

Mia Maria Güettler

Region Stockholm

Marie Olofsson

Västra Götalandsregionen

Marie Bergqvist

Västra Götalandsregionen

Maria Richter Simsek

Region Kronoberg

Maline Ardesjö

Region Västmanland

Malin Biller

Västra Götalandsregionen

Maja Lindberg

Region Skåne

Berta Guerra Aredal

Region Stockholm

Mattias Olsson

Region Skåne

Lotte Johansson

Region Stockholm

Lott Alfreds

Region Stockholm

Jennifer Bergsten

Region Stockholm

Lisa Medin

Region Stockholm

Lisa Stålspets

Region Stockholm

Lilian Bäckman

Region Stockholm

Lena Sjöberg

Region Blekinge

Lena Källberg

Region Stockholm

Andreas Pettersson

Region Västmanland

Mattias Bäcklin

Region Stockholm

Klara Östlund

Region Västmanland

Kim Engdahl

Västra Götalandsregionen

Karolina Lilliequist

Region Kronoberg

Karin Häll

Region Stockholm

Kajsa G Sjölén

Region Uppsala

Johanna Schartau

Region Stockholm

Johan Suneson

Region Stockholm

Johan Ibrahim Adam

Region Stockholm

Joanna Günther

Region Stockholm

Joakim Kocjancic

Region Stockholm

Joakim Larsson

Region Skåne

Johan Svensson

Region Stockholm

Jessica Faiss

Region Uppsala

Jesper Jenemark

Västra Götalandsregionen

Jeanette Engqvist

Region Värmland

Jakob Uhlin

Region Stockholm

Jerker Andersson

Västra Götalandsregionen

Iryna Hauska

Region Västmanland

Ulrika Sparre

Region Stockholm

Ulf Lundin

Region Stockholm

Pernilla Norrman

Region Skåne

Matilda Dominique

Region Stockholm

Maria Johansson

Region Stockholm

Louise Waite

Region Östergötland

Jenny Berntsson

Region Stockholm

Henny Linn Kjellberg

Region Uppsala

Birgitta Heiling

Region Kronoberg

Annelie Wallin

Region Stockholm

Conchi Gonzalez

Region Skåne

Mia Hultgren

Region Uppsala

Sarah Kläpp

Region Skåne

Jessica Lindholm

Västra Götalandsregionen

Harriet Aurell

Region Stockholm

Gaby Berglund Cárdenas

Västra Götalandsregionen

Angelica Harms

Region Stockholm

Maria Rosenlöf

Region Stockholm

Felice Hapetzeder

Region Stockholm

Eva Edberg

Region Stockholm

Anne-Charlotte Dahl

Region Västmanland

Esperanza Guevara

Region Stockholm

Esbjörn Jorsäter

Region Stockholm

Erika Dahlén

Region Stockholm

Erik Hedman

Region Uppsala

Disa Rytt

Region Stockholm

Daniela Hedman

Region Stockholm

Dan Lageryd

Region Stockholm

Emelie Liljebäck

Region Stockholm

Elias Björn

Västra Götalandsregionen

Raul Leon Alvarez

Region Uppsala

Camilla Carlsson

Region Stockholm

Carin Carlsson

Region Skåne

Hanna Böhm

Region Stockholm

Bjørn Wangen

Region Skåne

Elisabeth Billander

Region Örebro län

Athina Strataki

Region Stockholm

Åsa Hylén

Region Jönköpings län

Anna Törrönen

Region Västmanland

Anna Nordström

Region Stockholm

Anna Pettersson

Region Västmanland

Anna Ledin Wirén

Region Stockholm

Anna Brag

Region Skåne

Anna Hesselgren

Region Stockholm

Stark & Lillqvist

Region Stockholm

Karin Ahlin

Region Stockholm