Om oss

Om oss

Konstdepartementet drivs av Konstnärscentrum i samarbete med Centrum för fotografi, Illustratörcentrum och Konsthantverkscentrum. Vi är alla centrumbildningar – medlemsorganisationer för professionella kulturutövare – som arbetar med främjande av bild och form-området. För oss är det viktigt att alla barn får möta yrkesverksamma inom våra områden och deras olika arbetssätt, det är en fråga om demokrati och jämlikhet. Konstdepartementets aktiviteter knyter an till det uppdrag skolan har, inom samtliga skolämnen, och vi underlättar för er att hitta relevanta och konkreta aktiviteter. Det är våra medlemmar du hittar på plattformen, vilket är en garanti för att de är professionella utövare.

Maila på info@konstdepartementet.se om du vill veta mer.

Konstnärscentrum

Konstnärscentrum öst finns för att koppla ihop konstnärer och beställare av konst. Vi hjälper beställare att hitta rätt konstnärer och konstnärer att hitta rätt beställare. Resultatet? Arbetsmöjligheter för konstnärer och högkvalitativ konst för våra beställare. Framförallt fokuserar Kc öst på uppdragsförmedling för konst inom skolan och konst i offentliga miljöer. Alla typer av organisationer och företag kan dock vända sig till oss för att få hjälp med utbildningsprojekt eller konstnärliga gestaltningar – från idé och inspiration till fullbordat uppdrag.

Läs mer här.

Centrum för fotografi

Centrum för fotografi är en rikstäckande intresse- och medlemsförening för fotografer och övriga yrkesgrupper verksamma med fotografi. Föreningen har ett tvåfaldigt syfte, dels att verka allmänbildande och kunskapsförmedlande i fråga om fotografisk bild, dels att stödja olika typer av yrkesroller verksamma inom fotografin. Genom utställningar och program söker föreningen främja en diskussion om fotografiska bilders roll och funktion i samhället, i historiskt perspektiv och i vår samtid. Genom att skapa nya kontaktytor mellan fotografins område och samhällets övriga näringar söker föreningen nya vägar till arbetstillfällen för sina medlemmar.

Läs mer här.

Illustratörcentrum

Illustratörcentrum är Sveriges största förmedlare av visuell kommunikation och fungerar som länken mellan frilansande visuella kreatörer och uppdragsgivare. En samlingsplats för över 1 300 professionella illustratörer, grafiska formgivare, serieskapare, speldesigners och animatörer med en mångfald av uttryck och spetskompetenser. Med det övergripande målet att skapa fler arbetsmöjligheter och schysstare villkor för verksamma bild- och formkreatörer över hela landet.

Läs mer här.

Konsthantverkscentrum

Konsthantverkscentrum är en stiftelse för professionellt verksamma konsthantverkare och slöjdare. Majoriteten av de konsthantverkare och slöjdare som har valt att ansluta sig till Konsthantverkscentrum arbetar med småskalig produktion i egen regi. I dag samlar Konsthantverkscentrum cirka 770 konsthantverkare och slöjdare under ett och samma tak.

Läs mer här.