Våra mål är:

1. Att ge barn i hela landet tillgång till kvalitativa bild- och formkonstupplevelser.
2. Att skapa en nationell plattform där lärare och kultursamordnare enkelt kan hitta och boka spännande bild- och formkonstprojekt.
3. Att tillsammans med bild- och formkonstnärer skapa givande konstprojekt i hela landet till en avtalsenlig ersättning.

Där konst och skola möts

I mötet mellan konst och skola kan vi tillsammans utveckla den konstnärliga processen till en kraftfull form av undervisning. Vi ser hur skolelevers tillgång till konstens olika språk är beroende av enskilda lärares engagemang, och att bild- och formkonsten ofta är särskilt eftersatt i relation till andra konstformer. Samtidigt ställer samtidens digitala medier hela tiden högre krav på ungas förmåga att förstå och tolka bilder. 

Konstdepartementet är ett direkt svar på detta. Vi har åtagit oss att ge barn och unga större tillgång till konstens metoder och frågeställningar, och till de viktiga värden som uppstår i mötet mellan professionella bild- och formkonstnärer och elever. 

Vi är en växande nationell plattform för yrkesverksamma konstnärer som vill arbeta med barn och unga. Vi erbjuder fortbildning och vägledning i att arbeta konstnärligt i skolan, och utvecklar på så vis hur konstnärliga praktiker kan bli del av och berika elevernas skolgång.

Vi ger stöd kring bokningar och att hitta rätt konstprojekt

Vi vet att de regionala skillnaderna i barn och ungas tillgång till kultur i skolan är stora. Konstdepartementet erbjuder därför skolor, kommuner och regioner stöd att boka samskapande konstprojekt, kvalitetssäkrade och framtagna för att knyta an till läroplanens mål och skolans olika ämnen och teman. Vi hjälper också till med ansökan till Skapande skola, att ta fram och nå ut med konstprojekt lokalt samt att skräddarsy dem efter de behov som finns på just er skola. 

Vi finns med hela vägen: innan, under och efter en bokning, för att säkerställa ett givande möte mellan skolan och konstnären, där eleverna får nya perspektiv genom att skapa, fantisera och tänka fritt med konsten som verktyg.

Konstdepartementet på 3 minuter

Varför behövs Konstdepartementet? Vad kan kontakt med samtidskonst lära barn och unga? Vilka frågor kan man beröra med konstens hjälp? Se filmen nedan, där du möter läraren Lina Voigt Lind, Karin Willén, initiativtagare till Konstdepartementet och Anna Ridderstrand, ordförande Konstnärscentrum.

Om Konstdepartementet

Konstdepartementet  är en ideell verksamhet som grundades 2019 av Konstnärscentrum Öst i samverkan med fyra nationella centrumbildningar inom bild- och formkonst: Konstnärscentrum, Illustratörcentrum, Konsthantverkscentrum och Centrum för fotografi. I verksamheten samarbetar vi med regioner och kommuner, liksom med museum, konsthallar och konstföreningar runtom i landet. Vi är också del av ”Nätverk för att säkerställa alla barns och ungas rätt till kultur” (initierat av organisationen Assitej), som arbetar brett och genreöverskridande för att barn och unga i hela landet ska få ta del av och uppleva konstnärliga projekt.