Så funkar det för skolan – old

VÄLKOMMEN TILL KONSTEPARTEMENTET!

Vi hjälper dig som arbetar i skolan att ge dina elever medskapande konst- och kulturaktiviteter, både inom ramen för skolans grundläggande uppdrag och inom Skapande skola.  Alla våra aktiviteter ges av professionella utövare inom olika konstområden för bild och form. 

Så bokar du en aktivitet

  • Genom filterfunktioner på förstasidan kan du välja vad som passar dig – årskurs, typ av aktivitet, vilket skolämne konstworkshopen kan kopplas till mm.

  • För att se skoluppdrag som subventioneras av Stockholms stad (till kommunala skolor i Stockholms Stad), välj filtret Kulanpremien

  • När du hittat ett passande konstprojekt, klicka på BOKA AKTIVITET

  • OBS Är du inte registrerad som användare, blir du dirigerad till ett registrera-flöde innan du kan fullfölja bokningen.

  • Som registrerad och godkänd användare, bokar du sedan den konstaktivitet du är intresserad av genom att välja datum och tid. Du kan boka flera efter varandra men behöver boka en i taget.

  • Konstnären får en förfrågan att bekräfta och aktiviteten läggs i din profil. Om konstnären har förhinder ett visst datum sätts ni i kontakt och kan komma överens om annat datum och ev övrig praktisk planering.
  • När aktivitetens datum är passerat skickas en faktura automatiskt till din skola från oss på Konstdepartementet.Behöver du hjälp?

Hitta konstprojekt eller göra Skapande skola-ansökningar

Vill du få hjälp att hitta passande konstprojekt, hör av dej så hittar vi något tillsammans.

Har du behov av stöd i att formulera Skapande skola-ansökningar kan vi hjälpa dej även här,
genom att vi sätter samman ansökan baserat på konstprojekten i det utbud som finns hos Konstdepartementet. 

Kontakta josefina@konstdepartementet.se eller stina@konstdepartementet.se 

 


Mission

Konstdepartementet vill ge elever i skolan medskapande möten med professionella konstnärer. Vi tror på styrkan i att nå kunskap genom konstnärliga processer, och erbjuder workshops inom hela bild- och formområdet. 

Vi är till för att underlätta i mötet mellan konstnär och skola och för att tillgängliggöra den professionella konstnärskompetens som finns i landet. Efter att en aktivitet är bokad är det bra att ha en egen kontakt med konstnären.

 


Arvode och prissättning

Arvode till fria kulturaktörer regleras i avtal. Avtalet ska följa den praxis som tillämpas i aktörens bransch. Konstdepartementet gör det genom att följa KLYS rekommendationer

 Till arvodet tillkommer en bokningsavgift som täcker administrationen kring bokningar, presentation och kommunikation och service mellan konstnärer och skola.

 


Våra olika format – vilka är intressanta för er?

Konstnärens professionella arbetsprocess och idé om konstprojektet passar olika typer av upplägg och tar olika lång tid. Därför har vi tagit fram fyra olika format att välja mellan.

1. Workshop


Konstnären kommer till er på skolan och arbetar tillsammans med barnen utifrån sitt eget konstnärskap. Det kan se olika ut i form, teknik och innehåll men aktiviteten är alltid förankrad i ett eller flera skolämnen.

Kort: 2 timmar (inkl pauser)

Lång: 3 timmar (inkl pauser)2. Konstkarta


Tillsammans åker ni iväg från skolan till en plats där eleverna får arbeta tillsammans med konstnären. Det kan vara en ateljé, en verkstad, en utställningslokal eller en annan plats som ger barnen tillträde till konstnärens vardag och konstens situationer.

Kort: 2 timmar (inkl pauser)

Lång: 3 timmar (inkl pauser)3. Process


Detta är en aktivitet som löper över flera tillfällen med klassen och konstnären. Det handlar ofta om att utforska ett ämne, en teknik eller ett tema vilket kräver mer tid tillsammans och mynnar ut i både ny kunskap och något som eleverna själva skapat.

Kort: 3 tillfällen x 3 timmar

Lång: 5 tillfällen x 3 timmar4. Produktion


När ett verk skapas går arbetet igenom flera steg, till exempel research, manus, filmning, klippning och efterproduktion om det gäller en film. Denna aktivitet sträcker sig över flera tillfällen och har ett konkret mål i form av ett verk barnen skapar under handledning av konstnären.

Kort: 3 tillfällen x 3 timmar

Lång: 5 tillfällen x 3 timmar


Gestaltad kunskap

“Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.”

(Ur Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet)

Barn i dag växer upp i en mycket visuell kultur som präglas av snabbt producerade bilder och filmer som konsumeras i ett ständigt flöde. Barnen är i hög grad både producenter och konsumenter, och det är naturligt att kommunicera genom bild/film som läggs upp på nätet eller delas med vänner. Den stora vanan av att hantera bild ger dem en grundläggande kunskap om bildspråk och berättande, men dagens situation skapar också behov av att ge barn andra vägar in i bildens och formens värld. Exempel kan vara att gå in mer djuplodande i fotografi och film för att hitta nya uttryck, att arbeta fysiskt med hela kroppen genom stora målningar och skulpturer, att fokusera på långsamma kontemplativa processer eller bara att arbeta med handens verktyg genom att testa olika pennor, penslar, tjocka och tunna färger.

Vi satsar på att föra in fler konstnärer i skolan, med den stora spridning av uttryck och metoder som samtidskonsten innehåller. Att föra in konstnärliga processer i skolan ger också nya vägar till kunskap inom andra ämnen, och det särskilt för barn med särskilda behov. Att som elev få möta en professionell konstnär och få höra hur hen arbetar har också det ett värde, när det handlar om att se möjliga vägar i livet. Vi hoppas att Konstdepartementet blir en tillgång för dig som arbetar i skolan, och ger möjligheter för dina elever att möta vägar till ny kunskap och utveckling.

Så funkar Skapande skola

Skapande skola är ett statligt bidrag som skolans huvudman, det vill säga kommunen, kan söka från Kulturrådet. Bidraget ska komplettera det arbete med kultur som skolan redan gör. Friskolor är huvudmän för sin egen verksamhet och söker bidraget själva från Kulturrådet. Läs mer här.

Länk till kontaktsida

Konstnärer i Syd och i Region Uppsala

Här har vi samlat några konstnärer regionalt för att du ska hitta de som arbetar nära just din skola.