Foto: Jonas Embring

Så funkar det!

Vi hjälper dig som arbetar i skolan att ge dina elever medskapande konst- och kulturaktiviteter, både inom ramen för skolans grundläggande uppdrag och inom skapande skola. Alla våra aktiviteter ges av professionella utövare inom olika konstområden för bild och form.

1

Hitta konstnär och konstprojekt

De konstnärer vi presenterar på plattformen arbetar professionellt inom bild- och formkonst och representerar ett brett spektrum av arbetsmetoder och praktiker. Du som bokar kan vara säker på att konstnärerna är professionellt verksamma genom att de är medlemmar i någon av de fyra centrumbildningar för bild- och formkonst.

Genom sök- och filterfunktioner kan du hitta och välja vad som passar dig utifrån tema, arbetsmetoder och material, årskurs, typ av aktivitet, vilket skolämne konstprojektet kan kopplas till och var i landet workshopen ska ske.

2

När, var och hur?

Du kan välja när i tiden du vill att konstprojektet ska ske genom en enkel kalenderfunktion. Du kan även bestämma om workshopen ska ske i ert klassrum på skolan – formatet workshop - eller om ni vill prova på att åka iväg till konstnärens ateljé eller till exempel en konsthall – formatet konstkarta.

När du hittat ett passande konstprojekt, klicka på Boka aktivitet och följ instruktionerna.

3

Dags för konstprojekt

När du klickat på knappen Boka aktivitet skickas en förfrågan till konstnären via systemet och konstnären kan då bekräfta aktiviteten så att den läggs i din profil. Ta gärna kontakt direkt med konstnären för närmare överenskommelse om tid eller annat praktiskt.

När det är dags för konstprojektet är det viktigt att det finns en kontaktperson på plats för konstnären, som vet vilka lokaler som ska användas och vilka elever som ska delta. En ansvarig lärare behöver vara på plats under hela konstprojektet för att se till hela gruppen, ansvara för klassen och se till enskilda elevers behov, för att allt ska flyta på som tänkt.

När aktivitetens datum är passerat och konstprojektet genomförd går faktura automatiskt ut till den fakturaadress du angett när du registrerar din skola.

Tänk på när du bokar

Material

Skolan behöver kunna bistå med enklare bildsalsmaterial såsom vanliga blyertspennor, enklare färgpennor och kritor, A4 papper, saxar, lim, tejp. Konstnären tar med sig material som är mer konstnärsspecifikt för konstprojektet. I många fall behöver konstnären en projektor för att visa bild eller film och detta kan förväntas att skolan har i sina lokaler.

Ibland behöver konstnären ta med mer material än som finns i budget och kan då komma överens med skolan om att köpa in extra. I många fall kan detta material sedan tillfalla skolan att arbeta vidare med eller använda i andra uppgifter.

Arvode prissättning, fakturering

Arvode till fria kulturaktörer regleras i avtal. Avtalet ska följa den praxis som tillämpas i aktörens bransch. Konstdepartementet gör det genom att följa KLYS rekommendationer. Till arvodet tillkommer en bokningsavgift som täcker administrationen kring bokningar, presentation, kommunikation, kompetensutveckling, utbildningar samt bokningsservice mellan konstnärer och skola. I priset ligger även en schablonsumma för inköp av konstnärsmaterial per deltagande elev.

När konstprojektet är genomfört skickar Konstdepartementet faktura till skolan. Vi sköter även utbetalningen till konstnären på överenskommet arvode. I vissa regioner görs subventioneringar av priser på kulturaktiviteter, Kulans utbudsplattform inom Stockholms stad är ett exempel på detta.

KLYS arvodesrekommendationer →

Våra projektformat

Konstnärens arbetsprocess och idé om konstprojektet passar olika typer av upplägg och tar olika lång tid. Därför har vi tagit fram fyra olika format att välja mellan.

Läs mer om formaten →

Vad är ett bra konstprojekt - vad kan du förvänta dig?

Tillsammans med centrumbildningarna har vi skapat ett ramverk för vad ett bra konstprojekt ska innehålla eller åstadkomma. Det handlar det om att barn och unga ska möta en professionell konstnär, att vi fokuserar på process istället för mål och att vi stärker det sinnligt vidöppna kopplat till lärprocesser. Vi har formulerat det genom tre fokusområden.

Vad är ett bra konstprojekt? →

Så fungerar skapande skola

Skapande skola är ett statligt bidrag som skolans huvudman, det vill säga kommunen,eller friskolechefer kan söka från Kulturrådet. Bidraget ska komplettera det arbete med kultur som skolan redan gör. Friskolor är huvudmän för sin egen verksamhet och söker bidraget själva från Kulturrådet.

Har du behov av stöd i att formulera skapande skola-ansökningar kan vi hjälpa dej även här. Vi sätter samman ansökan baserat på vad ni som skola tänkt arbeta med under läsåret och föreslår konstprojekt från det utbud som finns hos Konstdepartementet.

Skapande skola →

Kontrakt och vad som gäller

I kontraktet formuleras vad som gäller vid bokning, exempelvis vid avbokning. Ambitionen är att alltid hitta lösning om ett konstprojekt ställs in av olika skäl men skola och konstnär behöver också tydligt information om vad som gäller vid olika scenarion kring avbokning.

Kontrakt för samarbetet Skola-Konstdepartementet →

Kulansubventionering - för skolor i Stockholms stad

Kulturförvaltningen Stockholms stads egen utbudsplattform Kulan subventionerar utvalda kulturupplevelser. Där kan du se vilka av Konstdepartementets konstprojekt som eventuellt har kulanpremie. Premien ger mellan 50-80% rabatt till kommunala skolor inom Stockholms stad. Kontrollera om det gäller för något av de projekt du är intresserad av.

Konstdepartementet tar hand om och administrerar bokningar av konstprojekt du gör på Kulan.

Våra projekt på Kulan →

Vi hjälper dig

Kontakta oss

Om du som skola eller kultursamordnare behöver hjälp att hitta konstnär och konstprojekt som passar er, hör av dej till oss. Vi kan också hjälpa er att formulera skapande-skola ansökningar med olika inriktning. Om ni till exempel arbetar med specifika teman i din skola eller kommun eller om konstprojekt behöver anpassas till olika årskurser, skolämnen eller om ni söker viss konstnärlig metod.

Här kan du även logga in och bli användare. Välj knapp nedan!

Inspiration se alla →

Forskare om vikten av kreativt skapande

2022-11-20 | Artiklar om forskning och vetenskap

Om vikten av estetiska ämnen i skolan läser vi i tidningen Ämnesläraren, utgiven av Lärarförbundet 22 feb 2022, skriven av Anna-Karin Hallonsten. Kreativt utövande ökar hjärnans plasticitet, vilket förstärker våra intellektuella krafter och förmåga att ta till oss alla typer av kunskap. Det menar hjärnforskarna Fredrik Ullén och Göran Lundborg.

Läs mer →

Rapport från ett konstprojekt med Athina Strataki

2022-11-19 | Konstnär om konstprojekt

Nyligen genomfördes konstprojektet Fotografera ett ordspråk - en berättelse utan ord 180 min, med fotograf Athina Strataki. Här kommer en kort rapport om hur det gick och hur konstnären själv upplevde mötet med eleverna under samskapandeprocessen.

Läs mer →

Elevernas återkoppling – Elsa Brändströms skola i Linköping

2022-11-18 | Vad säger eleverna

Eleverna i klass 8A, 8B och 8C på Elsa Brändströms skola i Linköping fick besök av Athina Strataki, med konstprojektet Fotografera ett ordspråk - En berättelse utan ord, 180 min. Skolan gjorde en utvärdering med eleverna och här är några av deras samlade kommentarer.

Läs mer →