Så funkar det

VÄLKOMMEN TILL KONSTEPARTEMENTET!

Vi hjälper dig som arbetar i skolan att ge dina elever kvalitativa konst- och kulturaktiviteter, både inom ramen för skolans grundläggande uppdrag och inom Skapande skola. Alla våra aktiviteter ges av professionella utövare inom olika konstområden.

Så bokar du en aktivitet

  • Först behöver du som skola SKAPA EN PROFIL på Konstdepartementet för att kunna boka. Anmäl ditt intresse här. Du kan inte boka ett skoluppdrag innan skolans profil har godkänts av Administratören.
  • Genom filterfunktionen på förstasidan kan du välja vad som passar dig – årskurs, konstform, typ av aktivitet m.m. För att se de skoluppdrag som subventioneras av Stockholms stad, välj filtret Kulanpremien.
  • När du har hittat en aktivitet bland de som visas på sidan så mailar du Konstdepartementet med en bokningsförfrågan.
  • Du får en bekräftelse per mail, och aktiviteten läggs in i din profil. Här kan du granska aktiviteten i efterhand, eller avboka om det blir aktuellt. (Se villkor för bokning här)
  • När aktivitetens datum är passerat får du ett mail som ber dig bekräfta att aktiviteten är genomförd, och skolan får en faktura automatiskt.
  • Arvode till fria kulturaktörer regleras i avtal. Avtalet ska följa den praxis som tillämpas i aktörens bransch. Konstdepartementet gör det genom att följa KLYS rekommendationer

 

Konstdepartementet finns till för att underlätta mötet mellan skola och konstnär. Efter bokning sker kontakt enklast med den enskilda konstnären.

Våra olika format – vilka är intressanta för er?

Konstkarta

Tillsammans åker ni iväg från skolan till en plats där eleverna får arbeta tillsammans med konstnären. Det kan vara en ateljé, en verkstad, en utställningslokal eller en annan plats som ger barnen tillträde till konstnärens vardag och konstens situationer.

Kort: 120 minuter, inklusive raster

Lång: 240 minuter, inklusive raster

 

Workshop

Konstnären kommer till er på skolan och arbetar tillsammans med barnen utifrån sitt eget konstnärskap. Det kan se olika ut i form, teknik och innehåll men aktiviteten är alltid förankrad i ett eller flera skolämnen.

Kort: 120 minuter, inklusive raster

Lång: 180 minuter, inklusive raster

 

Process

Detta är en aktivitet som löper över flera tillfällen med klassen och konstnären. Det handlar ofta om att utforska ett ämne, en teknik eller ett tema vilket kräver mer tid tillsammans och mynnar ut i både ny kunskap och något som eleverna själva skapat.

Kort: 3 tillfällen x 180 minuter, inklusive raster

Lång: 5 tillfällen x 180 minuter, inklusive raster

 

Produktion

När ett verk skapas går arbetet igenom flera steg. Till exempel research, manus, filmning, klippning och efterproduktion om det gäller en film. Denna aktivitet sträcker sig över flera tillfällen och har ett konkret mål i form av ett verk barnen skapar under handledning av konstnären.

Kort: 3 tillfällen x 180 minuter, inklusive raster

Lång: 5 tillfällen x 180 minuter, inklusive raster

Gestaltad kunskap

“Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.”

(Ur Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet)

Barn i dag växer upp i en mycket visuell kultur som präglas av snabbt producerade bilder och filmer som konsumeras i ett ständigt flöde. Barnen är i hög grad både producenter och konsumenter, och det är naturligt att kommunicera genom bild/film som läggs upp på nätet eller delas med vänner. Den stora vanan av att hantera bild ger dem en grundläggande kunskap om bildspråk och berättande, men dagens situation skapar också behov av att ge barn andra vägar in i bildens och formens värld. Exempel kan vara att gå in mer djuplodande i fotografi och film för att hitta nya uttryck, att arbeta fysiskt med hela kroppen genom stora målningar och skulpturer, att fokusera på långsamma kontemplativa processer eller bara att arbeta med handens verktyg genom att testa olika pennor, penslar, tjocka och tunna färger.

Vi satsar på att föra in fler konstnärer i skolan, med den stora spridning av uttryck och metoder som samtidskonsten innehåller. Att föra in konstnärliga processer i skolan ger också nya vägar till kunskap inom andra ämnen, och det särskilt för barn med särskilda behov. Att som elev få möta en professionell konstnär och få höra hur hen arbetar har också det ett värde, när det handlar om att se möjliga vägar i livet. Vi hoppas att Konstdepartementet blir en tillgång för dig som arbetar i skolan, och ger möjligheter för dina elever att möta vägar till ny kunskap och utveckling.

Så funkar Skapande skola

Skapande skola är ett statligt bidrag som skolans huvudman, det vill säga kommunen, kan söka från Kulturrådet. Bidraget ska komplettera det arbete med kultur som skolan redan gör. Friskolor är huvudmän för sin egen verksamhet och söker bidraget själva från Kulturrådet. Läs mer här.