Anpassade projekt

Vi på Konstdepartementet har stor erfarenhet av att arbeta med estetiska lärprocesser, visuell litteracitet och att enligt läroplanen införliva konstnärliga praktiker i undervisningen. Alla våra konstprojekt är anpassade efter Skapande skola. Vi har även temapaket om bland annat demokrati, hållbarhet och relationer, och kan skräddarsy ett eller flera konstprojekt som passar era specifika behov. 

Kostnadsfritt stöd med ansökan

Vi har erfarenhet och hjälper gärna till under hela ansökningsprocessen, med exempelvis ansökningstexter och budgetkalkyler. Du kan läsa mer om Skapande skola och ansökningsprocessen på Kulturrådets webbplats. Du är också hjärtligt välkommen att vända dig till oss om du har frågor.

Kontakta oss!

Fler tips om Skapande skola

Om Skapande skola

Det här statsbidraget ska bidra till att konst och kultur integreras i skolan på lång sikt. Genom möten med professionella kulturaktörer och kulturverksamheter ger bidraget elever i grundskolan möjlighet att fördjupa sig inom en variation av olika konst- och kulturuttryck, utveckla sitt eget skapande samt uppleva och utveckla förståelse för professionella konst- och kulturuttryck. Det är skolans huvudmän som kan söka bidraget.