Stockholm Stad

Konstdepartementets verksamhet bedrivs med stöd från Stockholms stad. Konstdepartementet ”föddes” i Stockholm och har sedan tre år tillbaka haft ett viktigt samarbete med bokningsplattformen ”Kulan”.

kulan.stockholm.se

Postkodstiftelsen

Under två år har vi förmånen att få stöd från Postkodstiftelsen, som möjliggör en utvidgning av verksamheten och ett viktigt kvalitetsarbete.

postkodstiftelsen.se

Kulturrådet

Nu har vi stöd i arbetet att komma vidare ut i hela landet med vår mission att koppla samman fler bild- och formkonstnärer och deras samskapande konstprojekt med barn och unga i skolan. Genom stödet från Kulturrådet ges vi möjligheten att hitta nya samarbeten i landets regioner.

kulturradet.se

Regionala samarbeten

Våra regionala samarbeten betyder mycket för oss.

Vill ni utveckla regionala och långsiktigt verkande nätverk för bild- och formkonstnärer? Eller samarbete för att gemensamt öka utbudet av bild- och formkonst till barn och unga? Kanske ge regionens konstnärer fortbildning i hur de kan arbeta och utveckla sina konstnärskap i skolan? Hör av dig till verksamhetsutvecklare Sanna Marander, sanna.marander@konstdepartementet.se.

Här är de regioner vi samarbetar med idag.

Region Skåne

I region Skåne deltar Konstdepartementet i ett pilotprojekt där vi tillsammans med Wanås konst, Konstfrämjandet i Skåne, och Form/Design Center i Malmö och Region Skåne arbetar för att stärka tillgången till kvalitativa konstprojekt för elever i Region Skåne.

skane.se

Region Västmanland

Resurscentrum i Region Västmanland har i uppdrag att utveckla bild- och formkonstområdet i Västmanland och i vårt samarbete har vi erbjudit en kompetensutveckling för sju bild- och formkonstnärer i att översätta sitt konstnärskap till skolkontexten för att sedan erbjuda deras konstnärliga projekt till skolor i Västmanland.

regionvastmanland.se

Partnerskap

På Konstdepartementet har vi åtagit oss att ge barn och unga större tillgång till konstens metoder och frågeställningar, och till de viktiga värden som uppstår i mötet mellan professionella bild- och formkonstnärer och elever. Vi vet att konsten kan bidra till att ge nya perspektiv, skapa kraft för nytänkande och ge fler möjlighet att påverka sin miljö. Konst bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Vill du vara med oss och stödja Konstdepartementets arbete? Hör av dig till projektchef, Linde Sjöstedt, linde.sjostedt@konstdepartementet.se.

Här är våra partnerskap idag.

Tegel & Hatt

”Vi känner att vi på Tegel & Hatt kan bidra till samhällsutvecklingen genom att stötta Konstdepartementet i arbetet att göra konst tillgänglig för barn och unga över hela landet.”
Mats Hedman, VD

tegelochhatt.se

Sörmlands museum

I samarbete med Sörmlands museum erbjuder vi nu professionella konstnärer i Sörmland som vill arbeta konstpedagogiskt med sin egen praktik att ta fram konstprojekt tillsammans med oss. Det finns ett behov att utveckla konstens roll och betydelse för barn och unga, i utställningar, pedagogik och skapande arbete. Sörmland är ett förhållandevis konstnärstätt län där det finns en aktiv och tillgänglig landsbygd som lockar till etablering.

Sörmlands museum

Edshede Ekman

I nära samverkan med våra uppdragsgivare hittar vi möjligheter och lösningar för utvecklingen av självledarskap, ledarskap och organisationskulturell förflyttning mot lärande och samarbete.

edshageekman.se