Berättande

se alla teman →

När du berättar blir du också till i någon mening. Berättandets konst är gammal och behovet hos oss människor att berätta och lyssna till någon annans berättelse tycks vara en mänsklig drift. Med bild- och formkonst tar berättandet sig visuella uttryck som ger många möjligheter till nyanser och variation. Här kan konstnärliga metoder ge stöd i berättandets konst.