Demokrati och samhälle

se alla teman →

Kan vi öva oss i demokratiska processer och vilka är dessa? När samhället är i förändring behöver vi åter få syn på vad demokratin är och betyder samt vad demokratin har betytt för samhällen. Hur värnar vi demokrati idag och hur går den att utöva och praktisera? Konsten erbjuder flera metoder där demokratins grundprinciper och där till exempel gruppdynamik kan övas.