Fantasin ger oss möjlighet att tänka om framtiden eller om något som kan ske på en annan plats. Vår förmåga till inlevelse och empati bygger på fantasin om att förstå vad den andre känner eller går igenom. Med fantasin kan du bygga världar som länkar till möjligheter i den egna världen. Konstens metoder är en språngbräda till en rik förmåga till fantasi.