Projekt på temat Fantasi

Alla projekt
Var gömmer sig inspirationen?
Uppsala, Sörmland, Östergötland, Jönköpings län, ... Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasium,
Summan av trasiga saker
Västmanland, Örebro län, Värmland, Dalarna, ... Åk 1-3, Åk 4-6, Fritidshem,
Den fria konstklubben: Allas rätt att skapa
Västmanland, Åk 4-6, Åk 7-9,
Vad skall det bli?
Västra Götalandsregionen, Örebro län, Dalarna, Västmanland, ... Åk 7-9, Åk 1-3, Åk 4-6,
Våra känslor kommer till liv
Stockholm, Västmanland, Fritidshem, Åk 4-6, Åk 7-9, Åk 1-3,