Hur uppstår känslor och hur kan vi bemöta dem i oss själva och i andra? Känslor är svåra att bestämma över, oftast bara uppstår de. Några av våra konstprojekt arbetar med känslor som tema och där kan barn och unga få hjälp att prata om ämnet, sätta ord eller bild på sina egna eller andras känslor på nya sätt.