Kulturarv och mångfald

se alla teman →

Hur kan vi arbeta med naturens - och kulturens berättelser för att förstå nutiden? Genom att rita kartor, samla på saker, gå på upptäcktsfärd, skriva vår egen historia - och egna historier, utforskar vi både naturens och samhällets mångfald. Vad kan vi ta med oss av det förflutna för att på bästa sätt ta oss an framtiden?