Omställning

se alla teman →

Vad är att ställa om? Kan omställning appliceras på olika delar av livet, på individnivå liksom samhällsnivå? Kan man tala om inre omställning? Kan vi förändra de sätt på vilket vi producerar, framställer, konsumerar och använder vår planet? Omställning är en viktig del av framtiden och detta kan undersökas i konstnärliga projekt och i samskapande övningar tillsammans med konstnär.