Seende och sinnen

se alla teman →

Förmågan att se och att använda alla sinnen är viktig för att utveckla ett konstnärskap. Vi tror att seendet och sinnen är värdefullt att utveckla för både lärande, upplevelse och förnimmelse av det till synes osynliga, men även för problemlösande. Konstnärer på vår plattform använder sig i många fall av metoder där dessa förmågor övas.