Vad är tid? Hur vi delar upp, samtalar och planerar kring tid är en mänsklig uppfinning för att kunna tänka och organisera oss både bakåt och framåt i tid och historia. Millisekunder, ljusår, lunchrast, tonår. Linjär eller cyklisk. Hur vi uppfattar och mäter tiden kan ta många former!