PROJEKT

Abstrakt Utforskning – Färg, Material och Installation

Vi testar att måla i stort format och hänger upp våra konstverk utomhus i en gemensam installation.

Beskrivning

Vi testar att måla i stort format och hänger upp våra konstverk utomhus i en gemensam installation. Naturen blir en integrerad del av våra verk och vi låter väderförhållandena komma in i processen. I det här projektet får fantasin och leken ta plats, medan vi tar hjälp av vind och sol, lera och sand.

Vi utforskar färg, material och konstformen installation med inspiration från abstrakta konstnärer och min egen konstnärliga praktik. Genom att bekanta sig med konstnärer som utforskar rumslighet, installation och måleri uppmuntras eleverna att experimentera med färg och olika material både inomhus och utomhus.

Vi undersöker möjligheterna med att använda sand, grus, och jord som färg och material, samt hur väder och vind påverkar konstverken. Fokus ligger på ett fritt skapande med kroppen och händerna, snarare än på det slutgiltiga resultatet.

Målsättning

Jag vill ge deltagarna en utvidgad upplevelse av vad måleri kan vara. Eleverna får testa att måla i stort format och de får en grundläggande erfarenhet av att arbeta rumsligt med måleri. Genom att knyta skapandet till den omkringliggande miljön och material som deltagarna känner till får de utforska det bekanta med nya ögon. En central målsättning är att låta kladd, lek och fantasi vara centrala element i vår undersökning!

Tillvägagångssätt

Vi börjar med att titta på abstrakta konstnärer såsom Vivian Suter, Mary Heilmann och Giorgio Griffa för att få inspiration. Genom att använda akrylfärg, kritor och vattenfärg målar vi på lakan och utforskar blandningen av färger och utspädning med vatten.

Vi tar med våra målningar ut i naturen och använder sand, jord eller annat material vi hittar för att berika våra verk. Vi utforskar olika sätt att måla, inklusive användning av pinnar och händer. Beroende på väderleken gör vi en installation antingen inomhus eller utomhus.

Tillsammans hänger vi upp våra målningar från tak och väggar eller låter dem ligga på golvet. Om vi är utomhus gör vi en installation i den omkringliggande miljön. Här samarbetar vi för att skapa en gemensam installation, kanske i form av en labyrint eller en koja.

Lokalbehov och teknik

En rymlig sal och tillgång till skolgården eller omgivande natur är fördelaktigt.

Vi kommer att använda akrylfärg, vattenfärg och kritor på bomullslakan som underlag för våra kreativa experiment. Tanken är att utforska och experimentera med det vi har tillgängligt omkring oss.

Särskilt för detta projekt

Bilder: Giulia Cairone, Giorgio Griffa och Vivian Suter

PROJEKT

Region
Välj årskurs
Välj tema