Affischdesign och Typografi

Beskrivning

Denna workshop introducerar eleverna till formgivning, text och typografi. Vad innebär en affisch? Hur förmedlar man ett budskap och känsla? Vad är ett typsnitt? Vi tittar kort på boktryckarkonsten och Gutenberg och går vidare att prata om hur man formar en affisch. Kan anpassas efter läroplanen och pågående projekt där eleverna på A2-ark får gestalta ett budskap i bild och text användandes tuschpennor, vattenfärg och collage.

Pedagogiska fördelar:
-Viktiga kunskaper och insikter i något som omger eleverna dagligen.
-Eleverna får ingång till och prova på ett riktigt yrke.
-Kan sättas ihop till en gestaltning på skolan.
-Tacksamt för de som är intresserade av text.

Fördelar material:
-Material som inte kräver färg, renhållning och vatten och kan således hållas i vilket klassrum som helst.

Målsättning

Denna workshop introducerar eleverna till formgivning, text och typografi. Vad innebär en affisch? Hur förmedlar man ett budskap och känsla? Vad är ett typsnitt? Vi tittar kort på boktryckarkonsten och Gutenberg och går vidare att prata om hur man formar en affisch. Kan anpassas efter läroplanen och pågående projekt där eleverna på A2-ark får gestalta ett budskap i bild och text användandes tuschpennor, vattenfärg och collage.

Tillvägagångssätt

Jag börjar prata om vad en affisch är. Hur förmedlar man ett budskap och känsla? Vad är ett typsnitt?

Vi tittar kort på boktryckarkonsten och Gutenberg och går vidare att prata praktiskt vad man ska tänka på när man formar en affisch.

Därefter får eleverna gestalta budskap som med fördel väljs tillsammans med ansvariga pedagoger. Förslag kan vara skolans ordningsregler eller FN:s globala mål.

Lokalbehov och teknik

Material som inte kräver färg, renhållning och vatten och kan således hållas i vilket klassrum som helst.

Särskilt för detta projekt

Inget att förbereda för läraren annat än om man vill välja budskap eller teman.

Årskurs

Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie

Typ av aktivitet

Konstkarta lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Illustration, Kollage

Tema

Språkutveckling och visuell litteracitet

Relaterade skolämnen

Bild

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Skåne, Region Halland, Region Blekinge, Region Kalmar län, Region Kronoberg, Region Jönköpings län

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Skåne, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

9450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.