All information ska bearbetas

Beskrivning

"All information skall bearbetas" Här i flätade pappersskulpturer.
Konstnären presenterar sig själv, visar bilder och berättar om sitt arbete med utställningen "Kulturstubbe" där information och tidningar har omarbetats till fysiska former - skulpturer.
Tekniken att fläta exempelvis korgar är urgammal och har funnits i alla kulturer. All information bearbetas på något sätt och här sker det på flera sätt - handgripligt.
Vi använder fortfarande mycket papper men information och kunskap finns idag på så många sätt - är det någon skillnad idag mot igår?
Jag kommer att visa på två tekniker att forma papper, konen och behållaren, men eleverna skapar egna former och lösningar.

Målsättning

Målsättningen är att kunna se vardagliga saker som en tillgång och att väcka frågor som:
Vad händer med all information och reklam?
Vad vill den få oss att göra?,
Hur överlever information och till slut vad gör vi med den? Orden kommer vi ihåg och materialet läggs på återvinningen, eller kan vi använda pappret på nytt?
Eleverna provar på hur en undersökande konstnärlig process kan se ut med olika frågeställningar i ett för många nytt arbetsmaterial/teknik det vill säga pappers skulptur.
Slutligen redovisar vi vårat arbete i en gemensam utställning.

Tillvägagångssätt

Lektion ett:
Jag kommer att visa bilder på mitt arbete och visa på vilka tekniker som är bra att börja med. Vi förbereder flätning med att rulla pappersrör runt en pinne/mall och fästa rullen med lim. Fler rullar ger större figur, åttio stycken rullar per person är jättebra. Under tiden funderar eleverna vad de vill göra. Möjligheter till samarbete finns.

Lektion två:
Vi ritar upp en bas på kartong och börjar med att limma fast, fästa, pappersrören för att sedan fläta vidare till en form.

Lektion tre:
Målning eller lackering konserverar pappret, vilket vi kan göra om tid finns. Vi gör klart det sista på arbetet för att sedan avsluta/redovisa workshopen i en miniutställning.

Lokalbehov och teknik

Lokal: En lektionssal med bänkar och tillgång till vatten är bra.

Särskilt för detta projekt

Workshopen kan ingå även i andra ämnen så som svenska, historia och i samhällskunskap.

Förberedelse: Alla hjälps åt att samla mycket papper, tidningar och annat informationsmaterial (dock inte för tunt eller för tjockt) - papperskvaliteten i dagstidningar och reklam är bra.

Material: skyddspapper för bänk, trälim i glasburk, penslar, pinnar av trä (runda grillspett), papper, tidningar och kartong, limpistol är bra att ha för snabb fastsättning, sax, tång och klädnypor.

Årskurs

Åk 7-9, Gymnasie

Typ av aktivitet

Produktion kort - 3 tillfällen (3x180 min)

Konstnärlig metod och material

Hantverk, Skulptur

Tema

Handens kunskap

Relaterade skolämnen

Bild, Slöjd

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Uppsala, Region Västmanland

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Uppsala, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

23200 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.