Alla jag tillsammans!

Beskrivning

Förstå vad vi ska göra tillsammans, rent praktiskt, och varför vi ska göra det. Vi pratar om sociala medier och fotografierna som finns där, hur det känns att vara sedd eller osedd och hur det känns i kroppen när alla låtsas som de inte sett. Vi pratar också om kändisar, dels de som porträtterats och förärats med statyer, dels vad de förmedlar till sina följare.
Därefter kommer vi (oftast) fram till att vi alla är värda vår plats i världen, att vi alla duger. Och då kör vi igång med förberedelserna, dvs skisser på självporträtt. vad vill man visa upp, vad vill man behålla för sig själv?

Tillfälle 2: vi kör igång med skulpterande direkt. Efter 180 minuter är vi klara med våra verk.

Tillfälle 3: när skapelserna torkat: Vi fortsätter samtalet om identitet och demokrati medan vi målar, dekorerar, lägger till och drar ifrån. Vi pratar kort med klassläraren om vernissagen, planerar, gör gästlistor (föräldrar, syskon, lärare, rektor m fl) och tar ett ” klassfoto” på statyerna.

Ev tillfälle 4: Vernissage med musik, ”röd matta”, bubbel, nötter…

Målsättning

Att låta barnen knåda fram ett porträtt av sig själv under lugna och fundersamma omständigheter istället för att bygga en identitet utifrån ett hysteriskt bildflöde på nätet. Målet är att alla dessa unika personligheter ska samarbeta och ställa ut sina skapelser i all sin prakt under ett vernissage. Alla jag tillsammans.

”Ändlöst många bilder blir en serie av osammanhängande och lösryckta fragment som blandar dåtid och nutid, och som gör att vi missar och inte ser sammanhang.” (Susan Sontag i Om fotografi)
Motsatsen till detta är att forma sitt självporträtt under längre tid och att få prata om identitet .

Tillvägagångssätt

Skolledning och ansvarig mentor/klasslärare och jag pratar om upplägg, schema, datum, handledning, eventuellt vernissage. Därefter kör vi igång med workshopen under tre tillfällen (se ovan). Det finns möjlighet att erhålla en pedagogisk handledning om sociala medier och identitet. Uppföljning och återkoppling en månad efter vernissagen.

Lokalbehov och teknik

Bildsal, tillgång till vatten, torkutrymme (hyllor) och eventuellt utrymme för vernissage (diskussion med skolledning/kollegium).
Material och verktyg medtages av workshopsledaren.

Särskilt för detta projekt

Ett pedagogiskt material - Alla jag tillsammans - skickas innan skapandet kör igång. Det pedagogiska materialet innehåller diskussionsämnen, lekar och filosofiska påståenden som berör identitet på sociala medier/ i verkligheten.

Årskurs

Åk 4-6

Typ av aktivitet

Produktion kort - 3 tillfällen (3x180 min)

Konstnärlig metod och material

Lera, Grupprocess

Tema

Relaterade skolämnen

Bild, Svenska, Samhällskunskap

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Skåne, Region Blekinge

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Skåne, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

25450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →