Alla jag tillsammans!

Region Skåne, Region Blekinge

Målsättning

Att låta barnen knåda fram ett porträtt av sig själv under lugna och fundersamma omständigheter istället för att bygga en identitet utifrån ett hysteriskt bildflöde på nätet. Målet är att alla dessa unika personligheter ska samarbeta och ställa ut sina skapelser i all sin prakt under ett vernissage. Alla jag tillsammans.

”Ändlöst många bilder blir en serie av osammanhängande och lösryckta fragment som blandar dåtid och nutid, och som gör att vi missar och inte ser sammanhang.” (Susan Sontag i Om fotografi)
Motsatsen till detta är att forma sitt självporträtt under längre tid och att få prata om identitet .

Beskrivning

Förstå vad vi ska göra tillsammans, rent praktiskt, och varför vi ska göra det. Vi pratar om sociala medier och fotografierna som finns där, hur det känns att vara sedd eller osedd och hur det känns i kroppen när alla låtsas som de inte sett. Vi pratar också om kändisar, dels de som porträtterats och förärats med statyer, dels vad de förmedlar till sina följare.
Därefter kommer vi (oftast) fram till att vi alla är värda vår plats i världen, att vi alla duger. Och då kör vi igång med förberedelserna, dvs skisser på självporträtt. vad vill man visa upp, vad vill man behålla för sig själv?

Tillfälle 2: vi kör igång med skulpterande direkt. Efter 180 minuter är vi klara med våra verk.

Tillfälle 3: när skapelserna torkat: Vi fortsätter samtalet om identitet och demokrati medan vi målar, dekorerar, lägger till och drar ifrån. Vi pratar kort med klassläraren om vernissagen, planerar, gör gästlistor (föräldrar, syskon, lärare, rektor m fl) och tar ett ” klassfoto” på statyerna.

Ev tillfälle 4: Vernissage med musik, ”röd matta”, bubbel, nötter…

Tillvägagångssätt

Skolledning och ansvarig mentor/klasslärare och jag pratar om upplägg, schema, datum, handledning, eventuellt vernissage. Därefter kör vi igång med workshopen under tre tillfällen (se ovan). Det finns möjlighet att erhålla en pedagogisk handledning om sociala medier och identitet. Uppföljning och återkoppling en månad efter vernissagen.

Lokalbehov

Bildsal, tillgång till vatten, torkutrymme (hyllor) och eventuellt utrymme för vernissage (diskussion med skolledning/kollegium).
Material och verktyg medtages av workshopsledaren.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Ett pedagogiskt material - Alla jag tillsammans - skickas innan skapandet kör igång. Det pedagogiska materialet innehåller diskussionsämnen, lekar och filosofiska påståenden som berör identitet på sociala medier/ i verkligheten.

Konstnär
Ann Engqvist - panicpost.se
Illustratörcentrum
Årskurs
Åk 4-6
Typ av aktivitet
Produktion kort - 3 tillfällen (3x180 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild, Svenska, Samhällskunskap
Period
01 september, 2021 - 01 juni, 2022
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris
25450 kr exkl moms
24000 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet