ANIMERA LERA : Förvandlingar

Beskrivning

Eleverna får en direkt erfarenhet av vad det är att göra en animerad film. Tanken är att genom det praktiska görandet och testandet av animationens möjligheter och begränsningar får eleverna en stor insikt i vad det är att göra animerad film.

Målsättning

Mål: Eleverna får genom stop motion animation tillgång till en ny teknik och möjlighet för berättande.

Taktilt formas leran till figurer som flyttas runt och blir till en film. Kombinationen av två discipliner såsom lera och fotografisk digital teknik ger möjlighet till förståelse och insikt inom både filmskapande och konsthantverkstradition.

Tillvägagångssätt

Moa introducerar animation ca 15 min.
Eleverna formar figurer/miljöer i små grupper.
Arbete med animationen i smågrupper.
Filmvisning och avslut.

Lokalbehov och teknik

Vanligt klassrum med projektor.

Särskilt för detta projekt

Moa Lönn

Årskurs

Åk 1-3, Fritidshem, Åk 4-6

Typ av aktivitet

Konstworkshop lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Lera, Animation, Digitalt

Tema

,

Relaterade skolämnen

Slöjd, Svenska, Bild, Samhällskunskap

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Skåne

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Skåne, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

9450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.