Kreativ animation

Bli animatör för en dag! Med hjälp av färg, lera och ljudläggning skapar vi animerade filmer.

Bli animatör för en dag! Med hjälp av färg, lera och ljudläggning skapar vi animerade filmer.

Beskrivning

Hur förmedlar man sina tankar, upplevelser och erfarenheter? Utgångspunkten i Kreativ animation är att tillsammans och individuellt utveckla sitt skapande i formarbete med plastiska material som lera eller vax som vi tillsammans med filmbakgrunder i färg och flytande tusch sedan skapar en animerad film av. Materialet sammanställs med hjälp av Ipads och filmen ljudläggs med hjälp av egna ljud gemensamt i gruppen. Filmen kan uttrycka en känsla, en tanke eller berätta något. Under projektets gång reflekterar vi och samtalar gemensamt om vad vi ser och vad som inte syns.

Målsättning

Fokus för workshopen är den gemensamma upplevelsen av skapande och att under arbetets gång reflektera kring detta. Syftet är att stärka estetiska läroprocesser. Eleverna får öva sig i sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer tillsammans med en professionell konstnär. Genom det som kallas radikal estetik (En lärandeprocess där eleverna närmar sig det konstnärliga skapandet och den estetiska upplevelsen genom ett undersökande arbetssätt som liknar konstnärens sätt att arbeta.) utmanas deltagarna att betrakta saker ur nya perspektiv, och på så vis lägga märke till omvärldens mångtydighet.

Tillvägagångssätt

Inledning med kort bildspelspresentation av mitt konstnärskap

Enskilt och gemensamt arbete med flytande tusch i olika färger för att skapa filmbakgrunder

Formarbete med vax eller lera

Inspelning av animation

Inspelning av ljud till ljudsättning

Gemensam ljudsättning

Visning och reflektion i helklass

Lokalbehov och teknik

Rum som är möjligt att mörklägga samt tillgång till vatten.

Särskilt för detta projekt

- Inför workshopen kan det vara bra att uppmana eleverna att ta på oömma kläder.
- Om skolan önskar arbeta med ett specifikt tema så går det bra att kontakta mig i förväg för att förbereda tema och innehåll.

Anita Berg

Årskurs

Förskola, Åk 1-3, Fritidshem, Åk 4-6, Åk 7-9

Typ av aktivitet

Konstworkshop lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Animation, Lera, Grupprocess, Ljud, Teckning

Tema

,

Relaterade skolämnen

Svenska, Teknik, Bild

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Västernorrland, Region Stockholm

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Västernorrland, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8700 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.