Kreativ animation med en konstnär

Region Västernorrland, Region Stockholm

Målsättning

Den här workshopen har som syfte att stärka estetiska läroprocesser. Barnen får utveckla sitt skapande och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer tillsammans med en konstnär. Genom en radikal estetik utmanas barnen att betrakta saker och ting ur nya perspektiv och lägga märke till dess mångtydighet.

Beskrivning

Workshopen sker på plats i skolan och under dagen får barnen prova formarbete i plastiska material som lera eller vax. De får även skapa filmbakgrunder med färg och tusch. Fokus ligger på den gemensamma upplevelsen och tillfälle för reflektion ges hela tiden under arbetet gång. Med det gemensamma och egna skapade materialet gör gruppen tillsammans med konstnären en animerad film med hjälp av i-pads. Filmen ljudsätts sedan gemensamt av gruppen.

Tillvägagångssätt

Workshopen inleds med en kort bildspels-presentation av mitt konstnärskap. För att skapa en god dynamik i gruppen och verka för ett kreativt skapande, utförs arbetet växelvis enskilt, i mindre grupper och gemensamt.

1. Enskilt och gemensamt arbete med svart och färgad tusch för att skapa filmbakgrunder
2. Formarbete med vax eller lera
3. Inspelning
4. Ljudsättning
5. Gemensam visning och reflektion kring resultatet

Lokalbehov

För att genomföra workshopen behövs ett rum som går att mörklägga samt tillgång till vatten.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Inför workshopen kan det vara bra att uppmana eleverna att ta på oömma kläder. Om skolan önskar arbeta med ett specifikt tema så går det bra att kontakta konstnären i förväg.

Konstnär
Anita Berg
Konstnärscentrum Nord Konsthantverkscentrum
Årskurs
Förskola, Åk 1-3, Fritidshem, Åk 4-6, Åk 7-9
Typ av aktivitet
Konstworkshop lång (180 min)
Konstform
Konst/Bild/Form, Film
Skolämne
Svenska, Teknik, Bild
Period
26 oktober, 2021 - 26 oktober, 2021
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Halvklass (15 elever)Pris
8700 kr exkl moms
7250 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet