Animerade berättelser

Region Stockholm, Region Uppsala

Målsättning

Deltagarna ska inspireras att med ord, verb och adjektiv skapa berättelser som vi formar till en stopmotionanimation. Vi jobbar med enkla medel som modellera och foton som vi tar med mobilkamera.
Att inspireras av språk och ord och se hur en kan strukturera upp berättelser och skeenden. Att få arbeta fritt och kreativt med en stomme av ord som utgångspunkt.

Beskrivning

I början berättar jag om hur en kan göra en stopmotionanimation med en enkel digital kamera som finns i mobiler eller surfplattor och med modellera som skulpteras. Vi går igenom vad en bör tänka på och liknande. Jag visar också hur vi kan jobba gemensamt i små grupper om 3-4 elever med animationen. Vi tittar på animationer som gjorts vid tidigare workshops jag haft samt några av mina egna animationer. Efter detta börjar vi gemensamt skriva ner ord, verb, adjektiv och liknande på lappar som vi lägger ner i "inspirationsburken".

När vi delat upp alla i grupper så väljer varje grupp 5-7 lappar från burken som vi kan ha som inspiration till animationen.
Alla tilldelas Modellera och ett podium att arbeta på, vi fäster gruppens kamera (dvs mobiltelefon) på stativ vid det fotoläge vi vill ha till animationen. Efter fotoarbetet samlar jag ihop bildmaterialet. Jag står för efterarbete och sätter ihop bilderna till videoklipp som läggs upp på youtube, eleverna får en länk till filmen i efterhand.

Tillvägagångssätt

Lokalbehov

Behövs utrymme på skolan, klassrum eller grupprum med 3-5 platser. Bord där eleverna kan stå och arbeta med modellera och med animationen. Om jag ska visa filmer i början från projektor så behövs tillgång till detta men annars kan jag visa filmerna direkt via min laptopdator.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Vi jobbar med modellera som kan kleta fast på golv och liknande men den är dock väldigt lätt att få loss. Det kan behövas projektor med högtalare för att visa filmer.

Konstnär
Anton WIraeus
Konstnärscentrum
Årskurs
Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie
Typ av aktivitet
Konstworkshop lång (180 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Svenska, Svenska som andraspråk, Modersmål - finska som nationellt minoritetsspråk, Bild
Period
01 september - 31 maj, 2021
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Halvklass (15 elever)
Prissättning
8700 kr exl. moms
7250 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet