Anton Wiraeus: Animerade berättelser

Region Stockholm

Målsättning

Deltagarna ska inspireras att med ord, verb och adjektiv skapa berättelser som vi formar till en stopmotionanimation. Vi jobbar med enkla medel som modellera och foton som vi tar med mobilkamera.
Att inspireras av språk och ord och se hur en kan strukturera upp berättelser och skeenden. Att få arbeta fritt och kreativt med en stomme av ord som utgångspunkt.

Beskrivning

I början berättar jag om hur en kan göra en stopmotionanimation med en enkel digital kamera som finns i mobiler eller surfplattor och med modellera som skulpteras. Vi går igenom vad en bör tänka på och liknande. Jag visar också hur vi kan jobba gemensamt i små grupper om 3-4 elever med animationen. Vi tittar på animationer som gjorts vid tidigare workshops jag haft samt några av mina egna animationer. Efter detta börjar vi gemensamt skriva ner ord, verb, adjektiv och liknande på lappar som vi lägger ner i "inspirationsburken".

När vi delat upp alla i grupper så väljer varje grupp 5-7 lappar från burken som vi kan ha som inspiration till animationen.
Alla tilldelas Modellera och ett podium att arbeta på, vi fäster gruppens kamera (dvs mobiltelefon) på stativ vid det fotoläge vi vill ha till animationen. Efter fotoarbetet samlar jag ihop bildmaterialet. Jag står för efterarbete och sätter ihop bilderna till videoklipp som läggs upp på youtube, eleverna får en länk till filmen i efterhand.

Tillvägagångssätt

Jag berättar om hur en kan göra en stopmotionanimation med digital kamera som finns i mobiler eller surfplattor och med modellera som skulpteras.

Lokalbehov

Bra att tänka på/förberedelser/material

Konstnär
Anton WIraeus
Konstnärscentrum Öst
Årskurs
Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie
Typ av aktivitet
Konstkarta kort (120 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild, Svenska som andraspråk, Modersmål - finska som nationellt minoritetsspråk, Svenska
Period
03 februari, 2022 - 31 december, 2022
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris (ordinarie)
8450 kr exkl moms
Pris med kulanpremie*
4225 kr exkl moms
*Observera att kulanpremie endast gäller för skolor i Stockholms kommun.
Boka aktivitet