Animerade berättelser

Beskrivning

Deltagarna ska inspireras att med ord, verb och adjektiv skapa berättelser som vi formar till en stopmotionanimation. Vi jobbar med enkla medel som modellera och foton som vi tar med mobilkamera.

Målsättning

Att inspireras av språk och ord och se hur en kan strukturera upp berättelser och skeenden. Att få arbeta fritt och kreativt med en stomme av ord som utgångspunkt.

Tillvägagångssätt

I början berättar jag om hur en kan göra en stopmotionanimation med en enkel digital kamera som finns i mobiler eller surfplattor och med modellera som skulpteras.

Vi går igenom vad en bör tänka på och liknande. Jag visar också hur vi kan jobba gemensamt i små grupper om 3-4 elever med animationen.

Vi tittar på animationer som gjorts vid tidigare workshops jag haft samt några av mina egna animationer.

Efter detta börjar vi gemensamt skriva ner ord, verb, adjektiv och liknande på lappar som vi lägger ner i "inspirationsburken".

När vi delat upp alla i grupper så väljer varje grupp 5-7 lappar från burken som vi kan ha som inspiration till animationen.

Alla tilldelas modellera och ett podium att arbeta på, vi fäster gruppens kamera (dvs mobiltelefon) på stativ vid det fotoläge vi vill ha till animationen.

Efter fotoarbetet samlar jag ihop bildmaterialet. Jag står för efterarbete och sätter ihop bilderna till videoklipp som läggs upp på Youtube. Eleverna får en länk till filmen i efterhand.

Lokalbehov och teknik

Särskilt för detta projekt

Anton WIraeus

Årskurs

Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie

Typ av aktivitet

Konstkarta kort (120 min)

Konstnärlig metod och material

Animation, Digitalt, Lera, Illustration

Tema

Relaterade skolämnen

Bild, Svenska som andraspråk, Modersmål - finska som nationellt minoritetsspråk, Svenska

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →