Artport

Beskrivning

En interaktiv föreställning, en levande upplevelse i ljus, ljud, färg och form animerad i realtid.
Arbetet genomförs i en demokratisk och genomskinlig process med utgångspunkt i en den gemensamma värdegrunden om alla människors lika värde.

Aktiviteterna i workshopen bygger på gemenskapande handlingar där aktiviteterna anpassas till gruppens ålder och förmågor med syfte att stärka både gruppen och individen.

Konstaktiviteten vänder sig till elever i grundskolan, i en reflekterande estetisk läroprocess som utgår från gruppens kompetens och vi arbetar med material och teknik som är lätt att anpassa till de olika individernas behov.

Projektet eftersträvar ett divergent lärande där målet är att kombinera vad man redan vet och kan på nya oförutsägbara sätt.
Sandra Mozard arbetar genomgående enligt Ulla Wiklunds lärandemodell.

Målsättning

Att ge eleverna möjlighet till eget skapande i en fördjupad estetisk process och att stärka elevernas möjlighet till kommunikation runt sina intryck.

Att belysa mångfalden av möjliga tolkningar av en gemensam upplevelse.

Tillvägagångssätt

Inledning med en kort presentation av mitt konstnärskap.

Kollaborerande med ljus och ljud gemensamt och i mindre grupper.

Reflektion i dialog. Vad finns i vår gemensamma Artport? Kan vi sätta ord på det? Hur påverkas orden av kontexten?

Gemensam reflektion.

Lokalbehov och teknik

- Mörkläggning är en förutsättning för att arbeta med ljus.
- Tillgång till eluttag.

Särskilt för detta projekt

Sandra Mozard

Årskurs

Fritidshem, Förskola, Åk 4-6, Åk 1-3

Typ av aktivitet

Konstworkshop lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Grupprocess, Installation

Tema

,

Relaterade skolämnen

Bild, Svenska

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Västernorrland, Region Stockholm

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Västernorrland, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8700 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.