Artport

Region Västernorrland, Region Stockholm

Målsättning

Att ge eleverna möjlighet till eget skapande i en fördjupad estetisk process och att stärka elevernas möjlighet till kommunikation runt sina intryck.

Att belysa mångfalden av möjliga tolkningar av en gemensam upplevelse.

Beskrivning

En interaktiv föreställning, en levande upplevelse i ljus, ljud, färg och form animerad i realtid.
Arbetet genomförs i en demokratisk och genomskinlig process med utgångspunkt i en den gemensamma värdegrunden om alla människors lika värde.

Aktiviteterna i workshopen bygger på gemenskapande handlingar där aktiviteterna anpassas till gruppens ålder och förmågor med syfte att stärka både gruppen och individen.

Konstaktiviteten vänder sig till elever i grundskolan, i en reflekterande estetisk läroprocess som utgår från gruppens kompetens och vi arbetar med material och teknik som är lätt att anpassa till de olika individernas behov.

Projektet eftersträvar ett divergent lärande där målet är att kombinera vad man redan vet och kan på nya oförutsägbara sätt.
Sandra Mozard arbetar genomgående enligt Ulla Wiklunds lärandemodell.

Tillvägagångssätt

Inledning med en kort presentation av mitt konstnärskap.
Kollaborerande med ljus och ljud gemensamt och i mindre grupper.
Reflektion i dialog.
Vad finns i vår gemensamma Artport?
Kan vi sätta ord på det?
Hur påverkas orden av kontexten?
Gemensam reflektion.

Lokalbehov

Mörkläggning är en förutsättning för att arbeta med ljus.
Tillgång till eluttag.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Konstnär
Sandra Mozard
Konstnärscentrum Nord
Årskurs
Fritidshem, Förskola, Åk 4-6, Åk 1-3
Typ av aktivitet
Konstworkshop lång (180 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild, Svenska
Period
17 januari, 2022 - 11 december, 2022
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Halvklass (15 elever)Pris
8700 kr exkl moms
7250 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet