Fotografera din omgivning – den intuitiva processen

Region Stockholm, Region Uppsala, Region Sörmland, Region Östergötland, Västra Götalandsregionen, Region Jämtland Härjedalen

Målsättning

I denna spännande workshop utvecklar du ditt bildberättande genom att visualisera ditt eget sätt att tolka olika motiv, och på så sätt visualiserar du även din egen sanning. Nyfikenhet och intuition hjälper dig på traven och du uppmuntras att använda dina sinnen och hela ditt register av idéer och möjligheter. På vägen får du även inblick i hur du kan analysera och tolka bilder.

Beskrivning

Dina bilder är alltid en förlängning av dig själv, så man kan säga att dina bilder är ett slags självporträtt. Vad du ser, vad du upplever och vad du känner är sådant som visualiseras i bilderna du skapar.

Här undersöker vi vad som händer när öga och intuition samspelar med verklighetens föränderliga, komplexa och dolda strukturer.

Och vi ställer frågor. Till exempel, har ett fotografi gjort i ett konstnärligt syfte en lika hög grad av sanning som ett dokumentärt fotografi? Och vad händer när gränsen mellan det fiktiva och dokumentära suddas ut? Kan det fiktiva till och med förstärka en sanning du vill förmedla, eller blir bilden mindre verklig då?

Tillvägagångssätt

Vi börjar med att reflektera kring begreppen, sanning, intuition och tillit – i kontexten visuell kommunikation och fotografi.

Eleverna kommer sedan att tillsammans utforska sin närmiljö och fotografera vad de ser, känner och upplever. Det kan bli allt från små detaljer till vidare perspektiv. Allt som i stunden känns intressant att undersöka med sin kamera. Eleverna jobbar individuellt, men om de ibland fastnar för samma motiv så går det också bra då alla ögon ser olika saker i samma motiv.
Kanske kommer någon inte längre än ett par meter, medan någon annan utforskar ett lite större område. Tanken är även att de ska träna på att se det som i första anblicken kanske inte syns och sedan skapa någonting utifrån det.

Vi tittar senare på bilderna och har gemensamma samtal kring dessa. Tillsammans ser vi om eleven har, eller själv upptäcker, en röd tråd i sina bilder och om det även kanske går att bygga en berättelse, en historia med dessa.

Lokalbehov

Bra att ha tillgång till stolar och bord när vi har genomgång och samtal kring bilderna. Eventuellt även tv-skärm eller projektor, men det är inget krav.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Vi använder kamerorna i elevernas smartphones eller iPads. Jag pratar gärna ihop mig med dig som lärare så att vi hittar det bästa sättet att arbeta på. Workshopen går utmärkt att anpassa till olika åldrar och behov. Det behövs kläder för väder då tanken är att vi ska kunna använda oss av utomhusmiljön i närområdet.

Konstnär
Athina Strataki
Centrum för Fotografi
Årskurs
Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie
Typ av aktivitet
Konstworkshop lång (180 min)
Konstform
Foto
Skolämne
Bild, Biologi, Samhällskunskap, Svenska, Historia
Period
01 oktober, 2020 - 10 juni, 2021
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris
9450 kr exkl moms
8000 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet