Fotografera din omgivning – den intuitiva processen

Region Stockholm, Region Uppsala, Region Sörmland, Region Östergötland, Västra Götalandsregionen, Region Värmland, Region Skåne, Region Jämtland Härjedalen

Målsättning

I denna spännande workshop utvecklar du ditt bildberättande genom att gestalta din omgivning. Den intuitiva processen bejakas och nyfikenhet och experimenterande hjälper dig på traven. På vägen får du även inblick i hur du kan analysera och tolka bilder.

Beskrivning

Vad du ser, vad du upplever och vad du känner är sådant som visualiseras i bilderna du skapar. Man skulle kunna säga att bilderna du skapar är ett slags självporträtt. Även bilderna du betraktar.
Här undersöker vi vad som händer när öga och intuition samspelar med verklighetens föränderliga, komplexa och dolda strukturer.
Och vi ställer frågor. Till exempel, har ett fotografi gjort i ett konstnärligt syfte en lika hög grad av sanning som ett dokumentärt fotografi? Och vad händer när gränsen mellan det fiktiva och dokumentära suddas ut? Kan det fiktiva till och med förstärka en sanning du vill förmedla?

Tillvägagångssätt

Vi börjar med att reflektera kring begreppen, sanning, intuition och tillit – i kontexten visuell kommunikation och fotografi.
Eleverna kommer sedan att tillsammans utforska sin närmiljö och fotografera vad de ser, känner och upplever. Det kan bli allt från små detaljer till vidare perspektiv. Allt som i stunden känns intressant att undersöka med sin kamera. Eleverna jobbar individuellt, även om de ibland kanske fastnar för samma motiv. Det kan också bli väldigt spännande då vi ofta ser olika saker i samma motiv.
Kanske kommer någon inte längre än ett par meter, medan någon annan utforskar ett lite större område. Här tränas, förutom visuell kommunikation, även fokus, förnimmelse, tillit, fantasi, uppmärksamhet och intuition.
Vi tittar senare på bilderna och har gemensamma samtal kring dessa. Tillsammans ser vi om eleven har, eller själv upptäcker, en röd tråd i sina bilder och om det även kanske går att bygga en berättelse, en historia med dessa.

Lokalbehov

Bra att ha tillgång till stolar och bord när vi har genomgång och samtal kring bilderna. Eventuellt även tv-skärm eller projektor, men det är inget krav.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Vi använder kamerorna i elevernas smartphones eller iPads. Jag pratar gärna ihop mig med dig som lärare så att vi hittar det bästa sättet att arbeta på. Workshopen går utmärkt att anpassa till olika åldrar och behov. Det behövs kläder för väder då tanken är att vi ska kunna använda oss av utomhusmiljön i närområdet.

Konstnär
Athina Strataki
Centrum för Fotografi
Årskurs
Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie
Typ av aktivitet
Konstworkshop lång (180 min)
Konstform
Foto, Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild, Musik, Svenska, Samhällskunskap, Historia, Biologi
Period
10 januari, 2022 - 20 december, 2022
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris
9450 kr exkl moms
8000 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet