PROJEKT

Fotografera din omgivning: en intuitiv process

Hur upplever du din omvärld? Vad ser du?

Beskrivning

Hur upplever du din omvärld? Vad ser du? Och vad ser någon annan? Vi fotograferar i närmiljön!

Man skulle kunna säga att bilderna du skapar, och bilderna du betraktar, blir ett slags självporträtt: de reflekterar vad du ser, vad du upplever och vad du känner. Det finns en avsändare och en mottagare, och därmed flera olika tolkningar av en och samma bild. I projektet Fotografera din omgivning undersöker vi vad som händer när öga och intuition samspelar med verklighetens komplexa och dolda strukturer. Vi undersöker vår närmiljö genom kameran – allt från små detaljer till stora vyer.

Vi gör övningar tillsammans och fotar sedan individuellt. Efteråt tittar vi på bilderna vi har skapat och pratar om dem. Vi ställer frågor som: har ett fotografi gjort i ett konstnärligt syfte lika hög sanningshalt som ett dokumentärt fotografi? Vad händer när gränsen mellan det fiktiva och dokumentära suddas ut? Kan det fiktiva, “påhittade”, hjälpa oss att förmedla sanningar? Vi tränar på visuell kommunikation men också fokus, förnimmelse, tillit, fantasi, uppmärksamhet och intuition!

Målsättning

I det här projektet bejakas den intuitiva processen, nyfikenheten och experimenterandet. Eleverna får utveckla sitt bildberättande genom att gestalta sin omgivning, samtidigt som de får inblick i hur de kan analysera och tolka bilder. Projektet aktualiserar frågor om sanning, fiktion och subjektivitet.

Tillvägagångssätt

Vi börjar med att med hjälp av övningar, samtal och exempel reflektera kring begreppen sanning, intuition och tillit, och hur dessa begrepp anknyter till visuell kommunikation och fotografi.

Eleverna får utforska sin närmiljö och fotografera vad de ser, känner och upplever. Det kan vara smått som stort, allt som i stunden känns intressant att undersöka med kameran. Kanske kommer någon inte längre än ett par meter, medan någon annan utforskar ett större område. Eleverna jobbar helst individuellt, men inte nödvändigtvis. Ibland kanske de fastnar för samma motiv – det kan bli spännande att se hur olika personer ser på samma sak.

Vi tittar på bilderna eleverna skapat och har gemensamma samtal kring dessa. Tillsammans ser vi om eleven har utgått från, eller under processens gång upptäcker, en röd tråd i sina bilder. Kanske går det att bygga en berättelse av dem?

Lokalbehov och teknik

Normalstort klassrum med whiteboard eller skrivblock samt tv-skärm eller projektor när vi har genomgång och samtal. I projektet använder vi kamerorna i iPads som skolan tillhandahåller, alternativt elevernas egna telefoner.

Särskilt för detta projekt

Jag pratar alltid ihop mig med läraren så att vi hittar det bästa sättet att lägga upp projektet på. Projektet går att anpassa till olika åldrar och behov. Det behövs kläder för väder då tanken är att vi ska kunna använda oss av både inomhus- och utomhusmiljön i närområdet.

PROJEKT

Region
Välj årskurs
Välj tema