Fotografera varandra – den kreativa processen

Region Stockholm, Region Uppsala, Region Sörmland, Region Östergötland, Västra Götalandsregionen, Region Värmland, Region Skåne, Region Jämtland Härjedalen

Målsättning

I denna inspirerande workshop utvecklar du ditt bildberättande genom nytänkande och improvisation. Här lägger vi fokus på känsla, nyfikenhet och skaparlust. Du blir mer bekväm i att omsätta uppgifter, idéer och erfarenheter till en visuell gestaltning då tilliten och lusten till den kreativa processen bejakas och du ökar även din förståelse för hur du kan analysera och tolka bilder.

Beskrivning

Bra fotografi handlar om att våga göra bilden till sin egen. Det är det viktiga utgångsläget. Sedan kommer mottagaren göra bilden till sin, också. En bild är alltid en förlängning av dig själv, på ett eller annat sätt. Både ur ett avsändarperspektiv och ett mottagarperspektiv. Därmed finns flera olika tolkningar, och det är just det som gör en bild spännande.
Vår kreativitet är kopplad till minnet och förmågan att pussla med olika bitar av kunskap i hjärnan. Det handlar mycket om att finna nya kombinationer med kunskaper och resurser vi redan har så det är viktigt att träna sitt minne för att bättre ta till vara på sina idéer. I synnerhet då vi lever i ett samhälle där vi inte behöver minnas därför att allt vi behöver veta går att googla fram. Kreativiteten går, som så mycket annat, att träna upp. Det kan vi bland annat göra genom att tänka nya tankar. Varje gång vi tänker en helt ny tanke skapas nya kopplingar i hjärnan. Det gör att nätverket av möjliga tankar byggs ut.
Ett kreativt förhållningssätt handlar om att vara nyfiken, ställa frågor, aktivt leta efter lösningar, ta sig tid att experimentera med tankar och vara öppen för nya synsätt och annorlunda vinklar.
När vi väl tänker nytt sätter det igång hjärnans belöningssystem. Vi mår helt enkelt bra av att tänka kreativt.

Tillvägagångssätt

Vi börjar med att reflektera kring begreppen kreativitet, föreställningar och konventioner, ”den irrationella bilden”, humor och allvar, den subjektiva sanningen – i kontexten visuell kommunikation och fotografi.
Eleverna får ett fiktivt uppdrag där interaktion och kommunikation står i fokus. Vi arbetar i små grupper där de börjar med att intervjua varandra för att sedan tillsammans hitta gemensamma bildlösningar. De kreerar tillsammans och växlar i rollerna mellan den som porträtterar och den som porträtteras. Här tränas, förutom visuell kommunikation, även samarbete, kreativitet, tillit, intuition, flexibilitet och lyhördhet.
Tanken är nödvändigtvis inte att de ska illustrera i bild vad någon annan berättat om sig själv, men det kan hjälpa dem att få idéer och framför allt, öppna upp ett flöde.
De tar hjälp av omgivningen och den rekvisita som finns att tillgå, såväl inomhus som utomhus. Vi tittar senare på bilderna de har skapat och har gemensamma samtal kring dessa.

Lokalbehov

Tillgång till stolar och bord är önskvärt när vi har genomgång och samtal kring bilderna. Eventuellt även tv-skärm eller projektor, men det är inget krav.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Vi använder kamerorna i elevernas smartphones eller iPads. Jag pratar gärna ihop mig med dig som lärare så att vi hittar det bästa sättet att arbeta på. Workshopen går utmärkt att anpassa till olika åldrar och behov. Ha gärna kläder för väder då tanken är att även kunna använda oss av utomhusmiljön i närområdet.

Konstnär
Athina Strataki
Centrum för Fotografi
Årskurs
Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie
Typ av aktivitet
Konstworkshop lång (180 min)
Konstform
Foto, Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild, Svenska, Samhällskunskap
Period
10 januari, 2022 - 20 december, 2023
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris
9450 kr exkl moms
8000 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet