Fotografera varandra: en kreativ process

Kan du få fram någon annans personlighet i ett fotografi? Vi gestaltar våra klasskamrater i ett kreativt porträttprojekt!

Kan du få fram någon annans personlighet i ett fotografi? Vi gestaltar våra klasskamrater i ett kreativt porträttprojekt!

Beskrivning

I Fotografera varandra får eleverna lära sig om porträttfotografering och i den processen fundera på hur de med hjälp av ljus, perspektiv, miljö och rekvisita kan gestalta en annan människa i bild. Men framför allt handlar det om att i tankar, idéer och genomförande utmana det förväntade, att skapa porträtt som ger utrymme för frågor och reflektioner!

Eleverna får utifrån intervjuer och samtal med sina klasskamrater porträttera varandra. Vad kan du upptäcka när du går bortom det första intrycket du får av en annan människa? Och kan ett porträtt vara något annat än en ansiktsbild?

Vi tittar på typiska bilder, till exempel på mäklare: hur ser de ut, hur står de, vad har de på sig och varför? Vad skulle hända om de porträtterades på ett helt annat sätt? Genom övningar och exempel får eleverna lära sig att uttrycka sig själva och öva på att skapa en visuell gestaltning av sina klasskamrater på ett nyfiket och normkritiskt vis.

Målsättning

Eleverna får möjlighet att utveckla sitt visuella gestaltande och bildberättande genom nytänkande och improvisation. Projektet utmanar och synliggör föreställningar och begränsande konventioner och lägger fokus på känsla, nyfikenhet och skaparlust. Eleverna får en ökad förståelse för hur de kan analysera och tolka bilder då de får tillgång till ett kreativt, frågande och experimentellt förhållningssätt till normer både inom och utanför fotografi.

Tillvägagångssätt

Vi börjar med att med hjälp av övningar, samtal och exempel reflektera kring begreppen kreativitet, humor, allvar, sanning, föreställningar och konventioner inom visuell kommunikation och fotografi.

Eleverna får sedan ett uppdrag där de arbetar kring utforskandet av möjliga bildlösningar för gestaltning av varandra. De får intervjua varandra och utifrån samtalen skapa ett porträtt av sin klasskamrat. Här tränas visuell kommunikation, normkritiskt tänkande, kreativitet, association, flexibilitet, tillit och lyhördhet.

Eleverna fotograferar varandra och tar hjälp av sin omgivning och den rekvisita som finns att tillgå såväl inomhus som utomhus.

Vi avslutar med att titta på bilderna de skapat och har gemensamma samtal kring dessa.

Lokalbehov och teknik

Normalstort klassrum med whiteboard eller skrivblock samt tv-skärm eller projektor när vi har genomgång och samtal. I projektet använder vi kamerorna i iPads som skolan tillhandahåller, alternativt elevernas egna telefoner.

Särskilt för detta projekt

Jag pratar alltid ihop mig med läraren så att vi hittar det bästa sättet att lägga upp projektet på. Genomförandet går att anpassa till olika åldrar och behov. Det behövs kläder för väder då tanken är att vi ska kunna använda oss av både inomhus- och utomhusmiljön i närområdet.

Athina Strataki

Årskurs

Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie

Typ av aktivitet

Konstworkshop lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Fotografi, Grupprocess, Kropp

Tema

Kropp och identitet, Berättande

Relaterade skolämnen

Bild, Svenska, Samhällskunskap, Historia

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm, Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Region Jämtland Härjedalen, Region Östergötland, Region Värmland, Region Gotland, Region Dalarna, Region Sörmland, Region Kalmar län, Region Uppsala, Region Norrbotten, Region Halland, Region Blekinge, Region Västernorrland, Region Jönköpings län, Region Västerbotten, Region Gävleborg, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Kronoberg

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

9450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →