Fotografera varandra – den kreativa processen

Beskrivning

Bra fotografi handlar om att våga göra bilden till sin egen. Det är det viktiga utgångsläget. Sedan kommer mottagaren göra bilden till sin, också. En bild är alltid en förlängning av dig själv, på ett eller annat sätt. Både ur ett avsändarperspektiv och ett mottagarperspektiv. Därmed finns flera olika tolkningar, och det är just det som gör en bild spännande.
Vår kreativitet är kopplad till minnet och förmågan att pussla med olika bitar av kunskap i hjärnan. Det handlar mycket om att finna nya kombinationer med kunskaper och resurser vi redan har så det är viktigt att träna sitt minne för att bättre ta till vara på sina idéer. I synnerhet då vi lever i ett samhälle där vi inte behöver minnas därför att allt vi behöver veta går att googla fram. Kreativiteten går, som så mycket annat, att träna upp. Det kan vi bland annat göra genom att tänka nya tankar. Varje gång vi tänker en helt ny tanke skapas nya kopplingar i hjärnan. Det gör att nätverket av möjliga tankar byggs ut.
Ett kreativt förhållningssätt handlar om att vara nyfiken, ställa frågor, aktivt leta efter lösningar, ta sig tid att experimentera med tankar och vara öppen för nya synsätt och annorlunda vinklar.
När vi väl tänker nytt sätter det igång hjärnans belöningssystem. Vi mår helt enkelt bra av att tänka kreativt.

Målsättning

I denna inspirerande workshop utvecklar du ditt bildberättande genom nytänkande och improvisation. Här lägger vi fokus på känsla, nyfikenhet och skaparlust. Du blir mer bekväm i att omsätta uppgifter, idéer och erfarenheter till en visuell gestaltning då tilliten och lusten till den kreativa processen bejakas och du ökar även din förståelse för hur du kan analysera och tolka bilder.

Tillvägagångssätt

Vi börjar med att reflektera kring begreppen kreativitet, föreställningar och konventioner, ”den irrationella bilden”, humor och allvar, den subjektiva sanningen – i kontexten visuell kommunikation och fotografi.

Eleverna får ett fiktivt uppdrag där interaktion och kommunikation står i fokus. Vi arbetar i små grupper där de börjar med att intervjua varandra för att sedan tillsammans hitta gemensamma bildlösningar.

De kreerar tillsammans och växlar i rollerna mellan den som porträtterar och den som porträtteras. Här tränas, förutom visuell kommunikation, även samarbete, kreativitet, tillit, intuition, flexibilitet och lyhördhet.

Tanken är nödvändigtvis inte att de ska illustrera i bild vad någon annan berättat om sig själv, men det kan hjälpa dem att få idéer och framför allt, öppna upp ett flöde.

De tar hjälp av omgivningen och den rekvisita som finns att tillgå, såväl inomhus som utomhus.

Vi tittar senare på bilderna de har skapat och har gemensamma samtal kring dessa.

Lokalbehov och teknik

Tillgång till stolar och bord är önskvärt när vi har genomgång och samtal kring bilderna. Eventuellt även tv-skärm eller projektor, men det är inget krav.

Särskilt för detta projekt

- Vi använder kamerorna i elevernas smartphones eller iPads.
- Jag pratar gärna ihop mig med dig som lärare så att vi hittar det bästa sättet att arbeta på.
- Workshopen går utmärkt att anpassa till olika åldrar och behov.
- Ha gärna kläder för väder då tanken är att även kunna använda oss av utomhusmiljön i närområdet.

Athina Strataki

Årskurs

Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie

Typ av aktivitet

Konstworkshop lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Fotografi, Grupprocess, Kropp

Tema

Kropp och identitet, Berättande

Relaterade skolämnen

Bild, Svenska, Samhällskunskap, Historia

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm, Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Region Jämtland Härjedalen, Region Östergötland, Region Värmland, Region Gotland, Region Dalarna, Region Sörmland, Region Kalmar län, Region Uppsala, Region Norrbotten, Region Halland, Region Blekinge, Region Västernorrland, Region Jönköpings län, Region Västerbotten, Region Gävleborg, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Kronoberg

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

9450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →