PROJEKT

Att hänföra Paris med ett äpple

Hur kan det konstnärliga skapandet förvandla något vardagligt till något speciellt?

Beskrivning

Hur kan det konstnärliga skapandet förvandla något vardagligt till något speciellt? Vi ritar silhuetter av varandra och improviserar fritt!

Målaren Paul Cézanne har en gång sagt: “Jag ska hänföra Paris med ett äpple.” I konstens värld kan även det vanliga och vardagliga bli till en surrealistisk, känsloladdad eller suggestiv upplevelse. Vad kan du skapa utifrån något eller någon som du ser varje dag?

I projektet Att hänföra Paris med ett äpple visar jag bilder ur dels mitt eget konstnärskap, dels från konsthistorien. Tidigare har jag bland annat visat Cézannes och René Magrittes målningar, men urvalet av bilder kan varieras för att inspirera till samtal och reflektioner om bilders innehåll. Jag visar bilder som beskriver hur verkligheten kan kännas, snarare än hur den ser ut.

Eleverna skapar sedan egna bilder, där vi börjar med att teckna av varandras silhuetter och sedan improviserar fritt med oljepastellkritor och vattenfärger utifrån silhuett-teckningarna. På så vis har alla en gemensam utgångspunkt – men vägen man tar därifrån är alltid unik!

Målsättning

Eleverna får lära sig om vad en konstnär gör och hur en konstnär kan arbeta. De får möjlighet att reflektera över vad bilder innehåller och vad de berättar om med hjälp av exempel ur konsthistorien. Under den praktiska delen av projektet får de skapa fritt utifrån en gemensam premiss. De får arbeta med linjer och färgytor där de får kunskap om hur fett och vatten beter sig när de används på samma papper, hur man kan jobba i lager på lager med bilder och om hur en bild kan förändras under arbetets gång. De lär sig om olika element som bygger upp en bild, som färg, form, linjer, yta samt för- och bakgrund.

Tillvägagångssätt

Projektet börjar med en presentation och bildgenomgång där jag berättar om vad en konstnär gör och om vad olika bilder innehåller och berättar. Eleverna får se exempel på hur konstnärliga bilder är utformade och har möjlighet att fundera över och prata om bilderna som visas.

I grupper om 2 eller 3 får eleverna teckna av varandras silhuetter genom att lysa med en lampa och teckna av skuggan som bildas.

När alla har en silhuett-teckning att utgå från får eleverna improvisera fritt med vattenfärg och krita. Hur kan man skapa olika lager med hjälp av dessa material? Vad är det för känslor eller idéer som kommer till uttryck i bilderna?

Avslutningsvis ser vi på vad vi har gjort under dagen och pratar om vad vi har upplevt.

Lokalbehov och teknik

Normalstort klassrum eller bildsal med lampor för att skapa silhuett-teckningarna.

Särskilt för detta projekt

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4-papper, vanliga pennor, saxar och lim.
Konstnären behöver ha med sig allt som är mer konstnärsspecifikt för projektet.

Ibland kommer man överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med och det kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att man samlar saker som finns att tillgå, såsom tidningar, kartong, toapappersrullar, gamla kläder eller annat som ändå skulle kastas.

Behöver man ändå mer material och det inte räcker, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en liten tilläggskostnad. Skolan ska inte behöva lägga tid eller engagemang på inköp.

PROJEKT

Region
Välj årskurs
Välj tema