Att hänföra Paris med ett äpple

Beskrivning

Målaren Paul Cezanne har en gång sagt "jag ska hänföra Paris med ett äpple". I konsten kan även det vanliga och vardagliga bli till en surrealistisk, känsloladdad eller suggestiv upplevelse. I den här workshopen närmar sig barnen konst och konsthistoria på ett lekfullt och okonstlat sätt. De får se och prata om konst, möjlighet till att fundera och reflektera över bilders innehåll. En bild kan vara en berättelse, något som precis har hänt eller något som hände för länge sedan. En bild kan också innehålla ett fruset ögonblick eller en inre psykologisk verklighet. Det finns bilder som föreställer saker som bara finns i fantasin. Bilder som uttrycker saknad, glädje eller undran. Jag visar till exempel bilder som beskriver hur verkligheten kan kännas, snarare än hur den ser ut.

Målsättning

Jag berättar om vad en konstnär gör och hur en konstnär kan arbeta. Vi tittar på konst tillsammans. Barnen får se hur konstbilder är utformade och fungerar, de får fundera över vad bilder innehåller och vad de berättar om.
Under workshopdelen får barnen arbeta med linjer och färgytor, de får kunskaper om hur fett och vatten beter sig när de används på samma papper, hur det går att jobba i lager på lager med bilder, och att en bild kan förändras under arbetets gång. Barnen får även kunskap om olika element som bygger upp en bild. Färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.

Tillvägagångssätt

Workshopen består av två delar, en bildvisningsdel och en workshopdel. Jag inleder med att presentera mig och berätta vad vi ska göra. Sedan följer bildvisningen där jag visar bilder från konsthistorien och ifrån mitt eget konstnärskap. Jag berättar om bilderna och barnen får möjlighet att fundera över och prata om bildernas innehåll.

Efter att bildvisningen är slut får barnen i grupper om 2 eller 3 teckna av varandras silhuetter och när det är gjort, improvisera fritt utifrån silhuett-teckningarna. Barnen får göra erfarenheter med hur man kan jobba med olika lager av vattenfärg och och krita på varandra. Avslutningsvis ser vi på vad vi har gjort under dagen och pratar med barnen.

Lokalbehov och teknik

Ett klassrum eller en bildsal kan vara en passande lokal. Bra om det finns lampor som man kan använda för att göra silhuetter med.

Särskilt för detta projekt

Materialbehov:
A3-papper av god kvalitet. Minst ett till varje barn.
Vattenfärger av typen gouache eller akvarell.
Oljepastellkritor. Viktigt att det är oljepastellkritor och vattenfärg för rätt effekt när vattenfärgen viker undan för den underliggande oljepastellen.
Lampor att göra silhuetter med.
Tejp, häftmassa eller dylikt att fästa A3-arken på väggen med när barnen ska teckna varandras skuggor.
Om önskvärt kan konstnären konsulteras vid inköp av material.

Lisa Stålspets

Årskurs

Åk 1-3, Åk 4-6, Fritidshem

Typ av aktivitet

Konstkarta kort (120 min)

Konstnärlig metod och material

Måleri, Teckning

Tema

,

Relaterade skolämnen

Bild, Historia

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →