Att se det osynliga

Beskrivning

När vi går runt och ser oss omkring, fastnar blicken oftast på sådant våra tankar kretsar kring, eller som vi åtminstone känner igen (exemplvis ser den gravida plötsligt väldigt många som är ute med barnvagnar). Sådant som vi inte förstår eller inte är intresserade av – ser vi inte ens. Det gör att vi lätt tänker i cirklar och inte kommer vidare. Vi lever alla i egna ”filterbubblor”, som våra hjärnor skapar åt oss. För att utveckla vårt tänkande och kunna ta in det som är annorlunda, behöver vi träna oss i att "tänka utanför boxen".

I det här uppdraget går vi ut och letar former och mönster med hjälp av en "tittruta". Rutan ringar in naturens eller stadens detaljer och former, och det som från början t.ex. bara var ett träd eller en sten, blir i "tittrutans" utskurna delar till nya former, med nya betydelser.

Mobilkameran är vår tittruta och de oväntade formerna fotograferas direkt. Andra steget i transformationen av det sedda, blir när vi kommer till tillbaka till klassrummet. Vi projicerar då fotografierna mot stora papper. Konturer från de former vi hittar överförs med kol till pappret. Med de oftast ganska abstrakta linjeteckningarna på pappret, kommer då sista steget i transformationen, då linjerna bearbetas med färger och helt nya bilder växer fram.

Målsättning

Att tänka nya tankar är svårt. Vi behöver anstränga oss och hitta metoder för att ta oss utanför våra invanda mönster. Det här uppdraget handlar om att spränga våra filterbubblor och tänka utanför boxen. Under tre träffar kommer vi att aktivt jobba med att leta oss ut ur våra bubblor med hjälp av mobilkameran, associationsförmågan och fantasin.

Tillvägagångssätt

Vi går igenom metoden för hur vi får syn på det osynliga och tittar på exempel på hur man kan göra.

Med mobilkameran i handen ger vi oss sedan ut på jakt efter det vi inte visste att vi kunde se. Med kameran som ”tittruta” letar vi former och färger, som utmanar vårt vaneseende. Vi går till i ett närbeläget naturområde eller en parkmiljö. Letar föremål, skuggor och vinklar som ser spännande ut.

Inne igen tittar vi på bilderna och letar konturer, mönster och figurer, och tränar ögat att få syn på allt spännande vi inte såg med en gång. Nya världar växer fram. Vi projicerar våra foton på stora papper, vilka vi sedan omvandlar till egna bilder, med färg och collage.

Lokalbehov och teknik

Eftersom vi går ut och fotograferar i närområdet en stund, behöver alla ha kläder efter väder. Tillbaka i klassrummet behöver vi tillgång till en projektor för att kunna visa elevernas foton.

Särskilt för detta projekt

Eleverna behöver ha tillgång till antingen egen mobilkamera, eller om det finns en enklare digitalkamera att låna. Eleverna kan jobba två och två om en kamera/mobilkamera.

Gunilla Åsberg

Årskurs

Åk 4-6, Åk 7-9

Typ av aktivitet

Process & tema kort - 3 tillfällen (3x180 min)

Relaterade skolämnen

Bild, Geografi, Biologi, Samhällskunskap

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Västerbotten

Pris

23200 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.