ATT SKAPA OCH UNDERSÖKA I ÅTERBRUK, SKULPTUR OCH MÅLERI. ENSKILT ELLER GEMENSAMT.

Region Stockholm

Målsättning

ATT SKAPA TILLSAMMANS ETT STÖRRE VERK OCH UNDERSÖKA FRITT I OLIKA TEKNIKER OCH MATERIAL. ATT TILLSAMMANS SKAPA EN RELIEFVÄGG SOM ÄR EN OFFENTLIG VÄGG I SKOLAN ELLER PÅ SKOLGÅRDEN. EN STÖRRE TRÄVÄGG ELLER UPPSPÄNT STORT PAPPER SOM KAN VARA KVAR.
DET ANDRA ALTERNATIVET ÄR ATT ENSKILT ARBETE OCH ATT SKAPA EN SKULPTUR SOM DU SEDAN MÅLAR AV, STILLEBEN.SÅ TANKEN ÄR ATT VI TILLSAMMANS KAN KOMMA ÖVERENS OM VAD JUST DIN SKOLA HAR FÖR UTRYMMEN ATT ARBETA IFRÅN. TÄNKER ATT I OCH MED ATT DET ÄR CORONA SÅ ÄR DET BRA MED HALVKLASSER.

Beskrivning

ATT SKAPA TILLSAMMANS I ÅTERBRUK SOM VI SAMLAT TILLSAMMANS OCH HUR VI UTGÅR FRÅN DET. OLIKA TEKNIKER KOMMER ATT ANDVÄNDAS SOM TEX MÅLERI, SKULPTUR, COLLAGE MM. DET UPPSTÅR ALLTID EN SPONTANITET NÄR DU ARBETAR PÅ DETTA SÄTT. DET ÄR SVÅRT ATT MISSLYCKAS NÄR DU ARBETAR MED ÅTERBRUKSMATERIAL I DESSA FORMER, DET BLIR OFTA NÅGONTING ANNAT I DE ÖPPNA ARBETSSÄTTEN.

Tillvägagångssätt

VI DISKUTERAR OM MILJÖ OCH VARFÖR INTE ARBETA MED DE MATERIAL VI LEVER MED IDAG. DET ÄR ROLIGT ATT SKAPA OCH UNDERSÖKA MED MATERIAL SOM FINNS I VÅR VARDAG. ATT BYGGA SKULPTUR MED VERKTYGSKUNSKAP PÅ SOCKEL. HUR VI MÅLAR AV DET VI SER.

Lokalbehov

BILDSAL, TRÄSLÖJDSSAL, ELLER ANNAN STÖRRE GEMENSAMHETSLOKAL MED ARBETSBORD, ALLT BEROENDE OM NI VÄLJER GEMENSAMT SKAPANDE MOT STÖRRE YTA ELLER ENSKILT SKAPANDE.

Bra att tänka på/förberedelser/material

ATT VI GEMENSAMT SAMLAR IN MATERIAL SOM KARTONG, TIDNINGAR ELLER ANNAT SOM ELEVER VILL TA MED SIG. ANNARS SÅ BRUKAR DET FINNAS I SKOLANS KÄLLSORTERING SOM KARTONG OCH TIDNINGAR DÄR VI FÖRST SKAPAR ETT COLLAGE I BILD OCH TEXT. HAR MED MIG FÄRGER OCH SOCKLAR TILL SKULPTUR OCH DIVERSE VERKTYG OCH ALLTID EXTRA AV ÅTERBRUKSMATERÍAL.

Konstnär
Barbro Maria Fagerlind
Konstnärscentrum Mitt
Årskurs
Åk 4-6, Åk 7-9
Typ av aktivitet
Process & tema kort - 3 tillfällen (3x180 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild
Period
01 september, 2020 - 10 november, 2020
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Halvklass (15 elever)Pris
23200 kr exkl moms
21750 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet