ATT SKAPA OCH UNDERSÖKA I ÅTERBRUK, SKULPTUR OCH MÅLERI. ENSKILT ELLER GEMENSAMT.

Beskrivning

ATT SKAPA TILLSAMMANS I ÅTERBRUK SOM VI SAMLAT TILLSAMMANS OCH HUR VI UTGÅR FRÅN DET. OLIKA TEKNIKER KOMMER ATT ANDVÄNDAS SOM TEX MÅLERI, SKULPTUR, COLLAGE MM. DET UPPSTÅR ALLTID EN SPONTANITET NÄR DU ARBETAR PÅ DETTA SÄTT. DET ÄR SVÅRT ATT MISSLYCKAS NÄR DU ARBETAR MED ÅTERBRUKSMATERIAL I DESSA FORMER, DET BLIR OFTA NÅGONTING ANNAT I DE ÖPPNA ARBETSSÄTTEN.

Målsättning

ATT SKAPA TILLSAMMANS ETT STÖRRE VERK OCH UNDERSÖKA FRITT I OLIKA TEKNIKER OCH MATERIAL. ATT TILLSAMMANS SKAPA EN RELIEFVÄGG SOM ÄR EN OFFENTLIG VÄGG I SKOLAN ELLER PÅ SKOLGÅRDEN. EN STÖRRE TRÄVÄGG ELLER UPPSPÄNT STORT PAPPER SOM KAN VARA KVAR.
DET ANDRA ALTERNATIVET ÄR ATT ENSKILT ARBETE OCH ATT SKAPA EN SKULPTUR SOM DU SEDAN MÅLAR AV, STILLEBEN.SÅ TANKEN ÄR ATT VI TILLSAMMANS KAN KOMMA ÖVERENS OM VAD JUST DIN SKOLA HAR FÖR UTRYMMEN ATT ARBETA IFRÅN. TÄNKER ATT I OCH MED ATT DET ÄR CORONA SÅ ÄR DET BRA MED HALVKLASSER.

Tillvägagångssätt

VI DISKUTERAR OM MILJÖ OCH VARFÖR INTE ARBETA MED DE MATERIAL VI LEVER MED IDAG. DET ÄR ROLIGT ATT SKAPA OCH UNDERSÖKA MED MATERIAL SOM FINNS I VÅR VARDAG. ATT BYGGA SKULPTUR MED VERKTYGSKUNSKAP PÅ SOCKEL. HUR VI MÅLAR AV DET VI SER.

Lokalbehov och teknik

BILDSAL, TRÄSLÖJDSSAL, ELLER ANNAN STÖRRE GEMENSAMHETSLOKAL MED ARBETSBORD, ALLT BEROENDE OM NI VÄLJER GEMENSAMT SKAPANDE MOT STÖRRE YTA ELLER ENSKILT SKAPANDE.

Särskilt för detta projekt

ATT VI GEMENSAMT SAMLAR IN MATERIAL SOM KARTONG, TIDNINGAR ELLER ANNAT SOM ELEVER VILL TA MED SIG. ANNARS SÅ BRUKAR DET FINNAS I SKOLANS KÄLLSORTERING SOM KARTONG OCH TIDNINGAR DÄR VI FÖRST SKAPAR ETT COLLAGE I BILD OCH TEXT. HAR MED MIG FÄRGER OCH SOCKLAR TILL SKULPTUR OCH DIVERSE VERKTYG OCH ALLTID EXTRA AV ÅTERBRUKSMATERÍAL.

Årskurs

Åk 4-6, Åk 7-9

Typ av aktivitet

Process & tema kort - 3 tillfällen (3x180 min)

Relaterade skolämnen

Bild

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm

Pris

23200 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →