Att uttrycka sig i text och bild.

Västra Götalandsregionen

Målsättning

Målet är att ge eleverna större självförtroende både vad gäller att uttrycka sig själva i text och bild men även i sina egna upplevelser och tolkningar av dito. En bild kanske säger mer än tusen ord, men ett ord kan också ge tanken vingar!

Beskrivning

Hur kan man uttrycka abstrakta saker som känslor, upplevelser och stämningar genom text och bild? Kan man få någon annan att förstå vad man upplever bara genom en bild eller en text? Det ska vi ta reda på i denna workshopen! Vi övar oss på samarbete och kommunikation. Att se och berätta genom text och bildskapande. Vi använder oss av enkla tekniker för bild och textanalys.

Tillvägagångssätt

Workshopen fungerar som en slags viske-lek med bild och text. Varje elev att få en kort text av mej som de ska tolka i bild. Bilden kommer sedan att skickas vidare till kompisen bredvid som ska försöka sätta ord på vad den ser och upplever av bilden. Fokus ligger på att försöka uttrycka och formulera känslor och stämningar, att vara medveten om vad en vill förmedla och att hitta verktygen för att göra detta.

Lokalbehov

En bildsal är passande för denna workshop.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Alla elever behöver vara läskunniga. Textmaterialet anpassas förstås efter elevernas ålder och kunskapsnivå. Enstaka elever i behov av läs-stöd kan hjälpas.

Konstnär
Matilda Söderling
Illustratörcentrum
Årskurs
Fritidshem, Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie
Typ av aktivitet
Konstworkshop lång (180 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild
Period
01 februari, 2020 - 28 februari, 2021
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris
9450 kr exkl moms
8000 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet