Att uttrycka sig i text och bild

Beskrivning

Hur kan man uttrycka abstrakta saker som känslor, upplevelser och stämningar genom text och bild? Kan man få någon annan att förstå vad man upplever bara genom en bild eller en text? Det ska vi ta reda på i denna workshopen! Vi övar oss på samarbete och kommunikation. Att se och berätta genom text och bildskapande. Vi använder oss av enkla tekniker för bild och textanalys.

Målsättning

Målet är att ge eleverna större självförtroende både vad gäller att uttrycka sig själva i text och bild men även i sina egna upplevelser och tolkningar av dito. En bild kanske säger mer än tusen ord, men ett ord kan också ge tanken vingar!

Tillvägagångssätt

Workshopen fungerar som en slags viske-lek med bild och text.

Varje elev att få en kort text av mej som de ska tolka i bild.

Bilden kommer sedan att skickas vidare till kompisen bredvid som ska försöka sätta ord på vad den ser och upplever av bilden.

Fokus ligger på att försöka uttrycka och formulera känslor och stämningar, att vara medveten om vad en vill förmedla och att hitta verktygen för att göra detta.

Lokalbehov och teknik

En bildsal är passande för denna workshop.

Särskilt för detta projekt

Alla elever behöver vara läskunniga. Textmaterialet anpassas förstås efter elevernas ålder och kunskapsnivå. Enstaka elever i behov av läs-stöd kan hjälpas.

Årskurs

Fritidshem, Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie

Typ av aktivitet

Konstworkshop lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Illustration

Tema

Relaterade skolämnen

Bild

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Västra Götalandsregionen

Hemort:

Konstnären har sin bas i Västra Götalandsregionen, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

9450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →