Avgjutningar

Beskrivning

I min konstnärliga praktik intresserar jag mig mycket för platser och funnet material. Det betyder att jag samlar material från platser, oftast i städer, som man kanske glömmer bort eller bara passerar förbi utan att ta sig tid att se vad som faktist finns där. Jag kombinerar ihop de olika hittade materialen med varandra och där får de nya funktioner men bär med sig ett minne av någonting in i det nya. Detta utgår jag ifrån i mina skulpturer. Till exempel har jag hittat fnöskstickor i skogen bakom mitt hus som jag gjutit av i betong och sedan placerat i stadsrummet på lyktstolpar och gamla skyltstolpar.

I det här skoluppdraget kommer vi att jobba med att göra avgjutningar av saker som vi hittar. Vi samlar ihop material utomhus, det kan vara allt från plastskräp till kottar, och så gör vi tillsammans avgjutningar i alginat som är ett giftfritt och väldigt exakt material att gjuta i.

Från avgjutningarna gör vi gipskopior och ser hur vi kan jobba med att blanda gipsmodellerna och sätta ihop igen det med de saker vi har hittat. Det blir som ett slags rundgång och en bra ingång till att se platserna runt omkring oss och till att förstå form.

Det går att koppla natur och samhällsorienterade ämnen till det här sättet att jobba.
Frågor vi ställer oss i denna workshop är:
Vad finns det i naturen och i grönområdena?
Vad har vi hittat var och vad kan det betyda?
Varför ser platser ut som de gör?

Målsättning

Att utnyttja saker som barnen ser i sin närmiljö som till exempel små pinnar, stenar kottar och skräp. Att se hur vi kan använda det i en skulptural process och ha konstnärliga kvalitéer.

Tillvägagångssätt

Vi utgår från det material som barnen har samlat in och därefter blandar vi ihop alginatet som är det material vi använder för att göra själva formen. Alginat är ett helt giftfritt material som stelnar ganska snabbt. I det momentet får barnen jobba lite snabbare och i mindre grupper.

Alginatet blandas till och sen lägger vi ner det som ska gjutas av och väntar på att det ska stelna.

Sedan tar vi ut det som stelnat och fyller på med gips och väntar på att gipset ska stelna.

Till sist tar vi loss gipset och ser hur gipsformen blev.

Lokalbehov och teknik

- Tillgång till vatten.
- Förkläden till barnen.
- Möjlighet att täcka över bord.
- Gipset dammar och kladdar därför är det viktigt att det är ok att det blir kladdigt.

Särskilt för detta projekt

Att barnen redan innan workshopen startar kan ha samlat på mindre saker som de vill prova att gjuta av och använda i sina skulpturer.

Årskurs

Förskola, Åk 1-3

Typ av aktivitet

Konstworkshop kort (120 min)

Konstnärlig metod och material

Skulptur

Tema

Relaterade skolämnen

Biologi, Bild, Teknik, Idrott och hälsa

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Västerbotten

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Västerbotten, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

7700 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.