Bastuandan – vattnet som en del av livscykeln

Beskrivning

Då detta blir en utflykt till bastun så krävs att vi kommer överens om en plats dit jag kör ut bastun. Det kan kombineras med en friluftsdag eller liknande som skolan genomför. Om det är möjligt så tar jag gärna bastun till en plats nära vatten och vid skog.

Om det är friluftsdag så kan vi kombinera så att fler grupper av elever kan delta efter varandra. Bastun kommer att vara igång i samband med workshopen och kan användas för att till exempel torka t-shirtsen som vi målar med textilfärger.

Om det skulle önskas så finns också möjlighet till bastubad efter workshopen. Jag kommer ordna med stolar och vikbord. Allra bäst vore om det är en uteplats där det kanske redan finns bänkar och liknande.

Eleverna får efter workshopen med sig sin egenproducerade t-shirt och om det finns intresse kan klassen även få någon av bastuskyltarna som vi målat. Skyltarna kommer att vara av trä och kan hängas upp på vägg. Jag har med mig bastuböcker som alla får titta i om de vill och där eleverna kan få ytterligare inspiration.

Målsättning

I denna konstkarta kommer vi att diskutera vattnets betydelse för miljön och människorna och hur tillgång till rent vatten är vitalt för vår överlevnad. Jag kommer att berätta om den finska bastuhistorien och om hur viktig bastun har varit för möjligheten att rengöra sig. Berättelsen innehåller också delar om hur en del av bastubadandet kan involvera vattnets olika former så som ånga, flytande och fast form - dvs is vid isvaksbad.

Verken vi skapar blir i form av personliga t-shirts som eleverna målar samt bastuskyltar i trä. Motiv kan vara från naturen och gärna motiv som involverar vatten på något sätt.

Tillvägagångssätt

Workshopen inleds med utflykten till den plats i naturen som vi har valt. Jag möter upp gruppen på platsen och har då förberett inför workshop. Efter en mindre föreläsning så börjar vi med att måla skyltar gemensamt i mindre grupper, när grupperna är färdiga så får eleverna sin personliga t-shirt att utforma.

Papper och penna finns tillgängligt för att skissa innan. Vi torkar t-shirtsen och efter hand spänner vi upp dem på linor och går igenom och diskuterar motiven på skyltar och t-shirts. Till denna utflykt kan det vara bra att ha med matsäck. Det är något vi kan komma överens om tillsammans med skolan.

Lokalbehov och teknik

Vi tittar på och kommer överens om en passande plats. Om jag känner till området så kan jag komma med förslag på var vi kan vara. Jag förbereder och ordnar med tillstånd om det behövs. Stolar och bord tar jag med mig vid behov.

Särskilt för detta projekt

Informera alla om att det är bra att ha på sig oömma kläder. Jag kommer att ha med mig allt nödvändigt material samt plastskydd och plasthandskar som eleverna kan använda. Om skolan bestämmer sig för att bastubad ska ingå så får elever ha med sig badkläder och handdukar.

Det angivna priset gäller för Region Stockholm. All utrustning finns i Stockholmsregionen och därför tillkommer kostnad för transport av utrustning till överenskommen plats för uppdragsgivare i region Uppsala och Sörmland.

Anton WIraeus

Årskurs

Fritidshem, Åk 1-3, Åk 7-9, Gymnasie, Åk 4-6

Typ av aktivitet

Konstkarta lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Installation, Idébaserat, Grupprocess

Tema

Relaterade skolämnen

Biologi, Modersmål - finska som nationellt minoritetsspråk, Bild

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Uppsala, Region Stockholm, Region Sörmland

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8700 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →