Berätta i bild

Beskrivning

Inom illustration är bildberättande en viktig komponent. Att förstå och tolka bilder är något som alla har nytta av. Genom att själv berätta med bild ökas förståelsen för och förmågan att tolka bilder.

Målsättning

Med utgångspunkt i boken jag skrivit ”Skriver du så?” (Nypon förlag) som handlar om att berätta med bilder istället för ord. Arbetar vi kring temat berätta i bild. När är något svårt? och vad gör man för att göra det lättare och roligare. Vi pratar om läs och skrivsvårigheter. Därefter får eleverna själva planera och berätta en egen kort bildberättelse där de utgår från en gång när de stötte på något som var svårt.

Tillvägagångssätt

Workshopen inleds med att berätta och läsa ur boken skriver du så? samt berätta kort om läs och skrivsvårigheter. Efter det får eleverna en introduktion i målet med workshopen, att berätta med bilder istället för ord. När var det de stötte på något som var svårt? vad gjorde de för att komma över det? Med hjälp av ett förtryckt rutnät (storyboard) så får eleverna teckna sina upplevelser. Om de vill får de i slutet berätta sin berättelse.

Lokalbehov och teknik

Behöver en skärm(projektor) för introduktionen av workshopen. Samt bord och material (penna och papper) där eleverna kan teckna sin berättelse.

Särskilt för detta projekt

Om man vill kan eleverna förbereda sig med att läsa bilderboken "skriver du så? men det är inget krav eftersom jag läser ur den vid workshop tillfället. Kommer gärna ut till skolan och gör workshopen där.

Elin Molander

Årskurs

Åk 1-3, Åk 4-6

Typ av aktivitet

Konstworkshop lång (180 min)

Relaterade skolämnen

Bild

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Västra Götalandsregionen

Pris

8700 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.