Berätta med serier

Beskrivning

I min undervisning går jag igenom bildberättandets grunder och tips och knep hur man ritar en bra serie (t.ex pratbubblor, ansiktsuttryck och olika sätt att förmedla riktning och hastighet). Hela tiden har eleverna möjlighet att ställa frågor.
Framförallt vill jag sudda ut all eventuell prestationsångest. Detta gör vi genom enkla, roliga övningar. Huvudsaken är inte att det man ritat är jättesnyggt, utan att man har något att säga, en bra idé och en dos fantasi.

Mina elever är oftast mellan 7-18 år och jag har erfarenhet också av att undervisa för nyanlända elever och på särskoleelever. Min målsättning är att ”Berätta med serier” ska passa alla och vara kul och inspirerande, oavsett elevens förutsättningar.

Serier går att använda i en rad skolämnen. Allt från svenska till historia. Är det så att skolan har ett aktuellt tema de jobbar kring, går också det att väva in i min undervisning.

Under pandemin är jag noga med att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring covid-19. Jag är fullvaccinerad och om skolan önskar det, så bär jag gärna munskydd/visir. Undervisningen kan också ske på distans om det skulle behövas.

Målsättning

Alla har vi något att berätta. Oavsett hur duktig man är på att rita eller skriva, så kan alla lära sig att teckna serier.
I min workshop ”Berätta med serier” lär jag ut detta fantastiska uttryckssätt, genom en modell som kan anpassas både efter elevernas ålder och förutsättningar och hur mycket lektionstid som finns tillgänglig.
Mer fokus på fantasi och berättarglädje, än att det måste bli "snyggt". Min målsättning är att alla ska kunna vara med och att alla ska ha kul.

Tillvägagångssätt

Jag börjar med att visa bilder på hur serier kan se ut och hur jag jobbar, sedan går vi igenom pratbubblor, ansiktsuttryck m.m. och så får eleverna prova att rita egna serier och seriefigurer. Under genomgången har jag ständig dialog med eleverna, som får komma med frågor och idéer. Jag finns med för att hjälpa och tipsa och förhoppningsvis sudda bort eventuell prestationsångest.

Lokalbehov och teknik

Det är toppen om det finns möjligheter att visa bilder som jag har på en usb-sticka!
Skärm för projicering
Dator eller liknande

Särskilt för detta projekt

Material som behövs till min workshop:
Kopieringspapper A4
Blyertspennor
Svarta tuschpennor
Linjaler
Pennvässare
Suddgummin
Bonus: Finare ritpapper och gärna något att färglägga med: färgpennor, kritor o.dyl.
Inga andra förberedelser behövs.

Malin Biller

Årskurs

Fritidshem, Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasie, Förskola

Typ av aktivitet

Konstworkshop kort (120 min)

Relaterade skolämnen

Bild, Svenska som andraspråk, Svenska, Samhällskunskap, Historia, Engelska

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Uppsala, Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Värmland, Västra Götalandsregionen, Region Halland, Region Skåne, Region Blekinge, Region Gotland, Region Kalmar län, Region Kronoberg, Region Jönköpings län, Region Östergötland, Region Sörmland, Region Stockholm

Hemort:

Konstnären har sin bas i Västra Götalandsregionen, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.