Berättarworkshop: Vad vi hittar på marken!

Vi använder skräp och saker från naturen för att göra bilder till en en värld och en berättelse!

Vi använder skräp och saker från naturen för att göra bilder till en en värld och en berättelse!

Beskrivning

Vad kan en gammal läskburk på marken berätta för oss? Eller lite mossa som växer på ett träd? För ​att ​göra berättande bilder ​krävs ​inte ​lyxigt konstnärsmaterial. ​Att bildberätta med det vi hittar på marken är ett lekfullt illustrationsprojekt i återbrukets och berättandets tecken, där vi skapar klimatsmart konst med sådant vi hittar på marken. I skolans närområde samlar vi både naturmaterial och skräp: från pinnar och stenar till plastbitar, PET-flaskor och spikar. Materialet blir vår färgpalett som vi sedan använder när vi skapar våra berättande bilder. Vi inspireras av klassisk berättarstruktur i Hjältens resa och den medeltida broderade textilien Bayeuxtapeten, som gestaltar en historisk händelse. Ibland kallas den för världens äldsta tecknade serie. I smågrupper får eleverna skapa egna berättande bilder utifrån givna ramar på temat ”resa” och ”flykt” med det hittade materialet som kreativ utgångspunkt. Vad skulle en sådan här bild kunna säga om vår samtid, till den som i framtiden hittar den?

Målsättning

I projektet skapar eleverna berättande bilder, där vi väver in berättandets byggstenar i processen. Vi använder oss av naturen som materialresurs – i samklang med naturen. Projektet ger en fördjupad insikt i hur man kan använda sig av befintligt material och ge nya perspektiv på miljötänk och resurssparande i relation till skapande. Vi tränar också ögat att söka efter konstnärligt material. Att se på det vardagliga med kreativa ögon som kan hjälpa oss att förmedla en bild. Eleverna blir inspirerade till ett lekfullt skapande, men får också grundläggande kunskap i berättandets byggstenar och dramaturgi.

Tillvägagångssätt

Bildberättare och illustratör Karin Ahlin hälsar välkommen och berättar kort om hur hon jobbar

Introduktion om workshopens upplägg

Visning av inspirationsbilder och kort prat om berättelsens grundstenar

Indelning i grupper om 3-4 personer i varje

Insamling av material utomhus, ca 30-40 minuter

Återsamling i klassrummet: Samlas vid småbord.

Workshop: bildskapande (Grupparbeten i grupper om ca 3 pers i varje) (Ca 1 timme)

Gemensam genomgång och avslutning (Ca 20 min)

Bilderna fotas av i slutet, och fotografierna kan sedan sparas som dokumentation av konstverken.

Lokalbehov och teknik

- Lokal med bord och stolar till alla elever, med möjlighet att jobba i smågrupper.
- Oömma bord, där man kan jobba med lim och naturmaterial
- Blädderblock eller whiteboard med whiteboardpennor (för introduktionen)

Särskilt för detta projekt

- Inför dagen är det bra om klassrummet är färdigställt. Bord med stolar utställda där 3-4 barn kan sitta vid varje bord.
- På alla bord ska finnas limpistoler och limstavar till alla barn.
- Blyertspennor och svarta spritpennor, saxar, samt några vita a4-papper läggs ut på borden.
- ETT svart papper placeras på varje bord.
- Ansvariga lärare får gärna klura ut lite innan var ni tror att det kan vara bra att gå ut och samla material (tänk stort och fritt). (OM det mot förmodan, skulle vara så att det finns väldigt lite material i närheten av skolan, kan man ge barnen i läxa/uppgift till workshop-dagen att ha med en stor kasse med eget samlat naturmaterial och skräp de hittat på marken.)

Skolan ordnar med följande material:
- Limpistoler och limstavar till alla
- Svart kartong, storlek A2 - ett papper till varje grupp (Finns exempelvis på Kontorsgiganten, 10-pack, 180-grams-papper)
- En bunt vita A4-papper
- Blyertspennor och svarta permanent-pennor (så att det finns till alla elever)
- Saxar
- Stora papperskassar att samla in materialet i
- Kamera att dokumentera barnens process och slutbilder

Karin Ahlin

Årskurs

Förskola, Åk 1-3, Åk 7-9, Gymnasie, Åk 4-6, Fritidshem

Typ av aktivitet

Konstworkshop kort (120 min)

Konstnärlig metod och material

Illustration, Installation, Kollage

Tema

,

Relaterade skolämnen

Bild, Svenska, Samhällskunskap, Slöjd

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm, Region Gotland, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Region Gävleborg, Region Dalarna, Region Västmanland, Region Örebro län

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

7700 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.