Ateljebesök i glashytta

Kom in i glashyttans hetta och skapa dina egna objekt i glas!

Kom in i glashyttans hetta och skapa dina egna objekt i glas!

Beskrivning

Glas är ett spännande och mångsidigt kulturmaterial. I glashyttans hetta transformeras sand och soda till en glödande honung som sedan stelnar till något hårt och svalt. Hur kan vi påverka materialet? Vad händer när vi försöker forma glaset?

I projektet Ateljébesök i glashytta får deltagarna tillträde till en annars stängd värld där vi ser glaset genom flera fasetter. Eleverna delas in i grupper om fem och turas om att skapa egna objekt inne i glashyttan, göra “lampworking” där man formar glasobjekt i lågan, och att grilla pinnbröd över öppen eld på gården bland neonskulpturer. Vi lär oss om glasets uråldriga historia och dess plats i nutida svenskt kulturarv. I vikingagravar finns glaspärlor som färdats över jordklotet, det blåsta glaset i form av till exempel snapsglas och bägare har tillverkats i hundratals år och varit en hemlig konst i Venedig, och i nutida neonrör av glas lyser molekylerna med hjälp av radiofrekvenser. Glaset har en fascinerande historia och här får eleverna möta den på nära håll!

Målsättning

Eleverna får pröva på att handskas med ett material som kräver stor koncentration och närvaro. De får på nära håll uppleva ett hantverk som både är tillgängligt och fascinerande, och svårt och tidskrävande att behärska. De får också se med egna ögon den kemiska process i vilken glaset blir till och transformeras, och de får se hur man kan använda sig av hantverk och kulturmaterial, som glas, för att skapa konst.

Tillvägagångssätt

Vi har en gemensam genomgång i helgrupp där jag berättar om glasets sammansättning och historia.

Eleverna delas upp i tre grupper om fem personer. Varje grupp turas sedan om att göra tre olika aktiviteter.

En grupp är inne i glasverkstaden och varje deltagare får designa och blåsa en egen bubbla tillsammans med glasblåsare.

En grupp gör “lampworking” med mig, där man smälter glas över en låga som sedan formas. Här gör vi till exempel våra egna glaspärlor.

En grupp grillar pinnbröd över öppen eld ute på gården.

Vi avslutar med en gemensam samling för att dela med oss av vad vi upplevt och samtala om frågor det väckt .

Lokalbehov och teknik

Särskilt för detta projekt

På grund av brandrisken bör eleverna undvika kläder i fleece, tyll och liknande.

Lott Alfreds

Årskurs

Gymnasie, Åk 7-9, Åk 4-6, Åk 1-3, Fritidshem, Förskola

Typ av aktivitet

Konstkarta lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Hantverk, Glas, Skulptur

Tema

Handens kunskap, Seende och sinnen

Relaterade skolämnen

Bild, Svenska som andraspråk, Slöjd, Historia, Fysik

Tillgänglighet

Rullstol, Nära till kollektivtrafik

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8700 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.