Ateljebesök i glashytta

Beskrivning

En glashytta är spännande att besöka. I ugnen finns smält glasmassa som i en fascinerande process går från orange till sval och glasklar på några minuter.
Processen att göra glas är uråldrig , men också en stark del av vårt nutida kulturarv i Sverige

Målsättning

Eleverna får möjlighet att se en glashytta, träffa glasblåsare och konstnär samt prova att samarbeta i grupp kring att göra ett föremål i glas. De får också prova att använda laboratorieglasblåsningsverktyg och gör glaspärlor att ta med hem

Tillvägagångssätt

Efter en gemensam genomgång i glasverkstaden där vi lär oss lite allmänt om glasets sammansättning och historia delas gruppen i tre mindre med 5 deltagare i varje som provar att arbeta med det varma glaset, provar att göra glaspärlor eller gör pinnbröd över eld.

Lokalbehov och teknik

Särskilt för detta projekt

Bra kläder är naturmaterial,undvik fleece,tyll och liknande.

Lott Alfreds

Årskurs

Gymnasie, Åk 7-9, Åk 4-6, Åk 1-3, Fritidshem, Förskola

Typ av aktivitet

Konstkarta lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Glas

Tema

Relaterade skolämnen

Bild, Svenska som andraspråk, Slöjd, Historia, Fysik, Kemi

Tillgänglighet

Rullstol, Nära till kollektivtrafik

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8700 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.