Betongskulptur – att göra egna symboler

Beskrivning

Vad är en symbol? Vad berättar den? Vad är viktigt och vilken karaktär har den? Är den personlig eller allmän? Kan en skulptur symbolisera en känsla eller en tanke?
Sammanfatta detta i ett eget designat tecken - en egen symbol/form/skulptur. Inget är rätt, inget är fel - så kan en konstnär börja sitt arbete. Betong är ett material som vi dagligen har omkring oss, ett material som lånar sig sin form.

Målsättning

Vi reflekterar gemensamt över ordet symbol och att olika former kan symbolisera olika saker. I konsten är symbolerna många, både allmänna och personliga.
Målsättningen är att se symboler i vår vardag, att formulera en egen tanke och omvandla den till en form för att omsätta den i betong. Eleverna får en fördjupad materialkännedom och upptäcker på detta sätt betongen i vår vardag - med alla dess möjligheter.

Tillvägagångssätt

Konstnären presenterar sig själv och visar bilder från sin "utställning väv utan varptråd", där hon berättar vad formen symboliserar i hennes arbete.

Vi reflekterar tillsammans över ordet symbol.

Gruppen börjar skissa på symboler på papper eller om man väljer att arbeta tredimensionellt direkt i den fuktiga sanden.

Vi vattnar sandlådan, sedan gräver, packar och formar vi sanden till gjutformar, avtryck, för att till sist fylla våra formar med betong. Vi tar hjälp av en betongblandare. Det går bra att flera elever samarbetar eller så kan man jobba enskilt.

Efter tre dagar har betongen brunnit/stelnat klart och de kan lyftas bort. Vi samlas för att göra en liten utställning och utvärderar Hur gick det? Varför? Vad kom vi fram till...

Lokalbehov och teknik

Utomhus, hyggligt väder utan frost, att få tillgång till en sandlåda, el och vatten.

Särskilt för detta projekt

Material:
Skolan: papper, penna, handskar, skyddsglasögon, mindre spadar, vatten, vattenslang, sandlåda
Eleverna: oömma kläder och stövlar
Konstnär: betong, hinkar, betongblandare, sladdvinda och större spade

Årskurs

Åk 1-3, Åk 4-6

Typ av aktivitet

Produktion kort - 3 tillfällen (3x180 min)

Konstnärlig metod och material

Skulptur

Tema

Relaterade skolämnen

Bild, Kemi, Matematik, Svenska

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Uppsala, Region Västmanland

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Uppsala, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

25450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →