Betongskulptur – att göra egna symboler

Region Uppsala, Region Västmanland

Målsättning

Vi reflekterar gemensamt över ordet symbol och att olika former kan symbolisera olika saker. I konsten är symbolerna många, både allmänna och personliga.
Målsättningen är att se symboler i vår vardag, att formulera en egen tanke och omvandla den till en form för att omsätta den i betong.
Eleverna får en fördjupad materialkännedom och upptäcker på detta sätt betongen i vår vardag - med alla dess möjligheter.

Beskrivning

Vad är en symbol? Vad berättar den? Vad är viktigt och vilken karaktär har den? Är den personlig eller allmän?
-Kan en skulptur symbolisera en känsla eller en tanke?
Sammanfatta detta i ett eget designat tecken - en egen symbol/form/skulptur.
Inget är rätt, inget är fel - så kan en konstnär börja sitt arbete.
Betong är ett material som vi dagligen har omkring oss, ett material som lånar sig sin form.

Tillvägagångssätt

Konstnären presenterar sig själv och visar bilder från sin "utställning väv utan varptråd", där hon berättar vad formen symboliserar i hennes arbete. Vi reflekterar tillsammans över ordet symbol.
Gruppen börjar skissa på symboler på papper eller om man väljer att arbeta tredimensionellt direkt i den fuktiga sanden.
- Finns en sandlåda att låna?
Vi vattnar sandlådan, sedan gräver, packar och formar vi sanden till gjutformar, avtryck, för att till sist fylla våra formar med betong. Vi tar hjälp av en betongblandare. Det går bra att flera elever samarbetar eller så kan man jobba enskilt.
Efter tre dagar har betongen brunnit/stelnat klart och de kan lyftas bort. Vi samlas för att göra en liten utställning och utvärderar
- Hur gick det? Varför? Vad kom vi fram till...

Lokalbehov

Utomhus, hyggligt väder utan frost, att få tillgång till en sandlåda, el och vatten.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Material:
Skolan: papper, penna, handskar, skyddsglasögon, mindre spadar, vatten, vattenslang, sandlåda
Eleverna: oömma kläder och stövlar
Konstnär: betong, hinkar, betongblandare, sladdvinda och större spade

Konstnär
Anne-Charlotte Dahl
Konstnärscentrum Öst
Årskurs
Åk 1-3, Åk 4-6
Typ av aktivitet
Produktion kort - 3 tillfällen (3x180 min)
Konstform
Konst/Bild/Form, Slöjd/Hantverk/Design
Skolämne
Bild, Kemi, Matematik, Svenska
Period
17 januari, 2022 - 15 juni, 2022
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Helklass (30 elever)Pris
25450 kr exkl moms
24000 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet