Body and Block Sculpture

Region Uppsala, Region Stockholm

Målsättning

Målsättningen med uppdraget är att eleverna ska börja reflektera över hur det offentliga rummet formar en som individ och hur man med kroppen och materialitet kan förändra normer i våra gemensamma utrymmen. Workshopen berör frågor om normer, identitet, stadsbyggnad, stadsplanering, plats och materialitet.

Beskrivning

Body and Block Sculpture är en skulptur- och fotoworkshop där vi tillsammans undersöker kroppen i förhållande till platser och varandra. Vi skapar tillfälliga skulpturala installationer i det offentliga rummet som vi fotograferar av för att sedan dra vidare till nästa plats. Som hjälpmedel har vi med oss berättelser och skulpturmaterial av olika slag, som vi kan forma till temporära skulpturpodier, sittplatser eller annat, som vi interagerar i. Vi testar oss fram och skapar flera formationer och alternativ. Vi pendlar mellan kropp och materialitet, mellan lek och konst, mellan ord och berättande.

Tillvägagångssätt

Workshopen startar med en samling och information om workshopens upplägg. Jag visar på exempelbilder och håller en uppvärmningsövning. Vi går ut och plockar med oss material (som jag tagit med) som vi sedan använder oss av, eleverna visar vägen till den första platsen, alternativ så visar jag vägen till en utvald plats. Vi kan vara på skolgård, inne i skola, park eller i den lokala omgivningen. Vi skapar en tillfällig offentlig gestaltning med blocken och våra kroppar. Jag och elev (rullande uppgift) fotograferar med systemkamera och vi går vidare till nästa plats och skapar ytterligare formationer och bilder. När vi gjort detta går vi tillbaka in, det en kort paus och jag laddar in bilderna i datorn, bilderna projiceras upp på väggen. Vi diskuterar (normer, identitet, stadsbyggnad, stadsplanering, plats, berättelse och materialitet) utifrån bilderna.

Workshopen kan göras om till en produktionsinriktad deltagande konstprocess och anpassar efter budget, tid och elevantal.

Lokalbehov

Samlingsrum + offentligt rum. Aktiviteten kan också göras helt utomhus.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Konstnär
Jenny Berntsson
Konstnärscentrum Öst
Årskurs
Förskola, Åk 1-3, Åk 7-9, Gymnasie, Fritidshem
Typ av aktivitet
Konstworkshop lång (180 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild, Samhällskunskap, Idrott och hälsa
Period
01 februari, 2021 - 31 december, 2022
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Halvklass (15 elever)Pris
8700 kr exkl moms
7250 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet