Body and Block Sculpture

Region Uppsala, Region Stockholm

Målsättning

Målsättningen med uppdraget är att eleverna ska börja reflektera över hur det offentliga rummet formar en som individ och hur man med kroppen och materialitet kan förändra normer i våra gemensamma utrymmen. Workshopen berör frågor om normer, identitet, stadsbyggnad, stadsplanering, plats och materialitet.

Beskrivning

Body and Block Sculpture är en platsundersökning där vi skapar förutsättningar för en plats där möten, sociala normbrytande aktiviteter och kontemplation kan ske. Som hjälpmedel har vi olika stora frigolitblock som vi kan forma till temporära skulpturpodier, frigolitsågar så vi kan omforma blocken och våra kroppar som får figurera skulpturmaterial. Jag ger gruppen kommandon som de gestaltar tillsammans med blocken. Vi skissar platser i naturlig storlek och skapar skulpturpodier som det går att sitta, ligga, klättra eller bara vara på. Kropparna blir material som rör sig tillsammans i grupp eller enskilt. Vi testar oss fram och skapar flera formationer. Vi pendlar mellan kropp och materialitet, mellan lek och konst, mellan ord och materialitet. Mellan platser vandrar vi och fångar upp materiella preferenser och berättelser från gruppen, berättelser som vi också gestaltar. De temporära gestaltningarna fotograferas.

Tillvägagångssätt

Workshopen startar med en samling och information om workshopens upplägg. Jag visar på exempelbilder och håller en introduktion som inkluderar en kort start-up workhsop. Vi går ut och plockar med oss block som vi sedan använder oss av när eleverna visar vägen till den första platsen, alternativ så visar jag vägen till en utvald plats. Vi kan vara på skolgård, inne i skola, park eller i den lokala omgivningen. Vi skapar en tillfällig offentlig gestaltning med blocken och våra kroppar. Jag fotograferar och vi går vidare till nästa plats och skapar ytterligare formationer och bilder. När vi gjort detta är det en kort paus där jag laddar in bilderna i datorn. Vi går in och bilderna projiceras upp på väggen. Vi diskuterar utifrån bilderna och utifrån diskussionsunderlag från mig.

Workshopen kan göras om till en produktionsinriktad deltagande konstprocess och anpassar efter budget, tid och elevantal.

Lokalbehov

Samlingsrum + offentligt rum. Aktiviteten kan också göras helt utomhus.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Konstnär
Jenny Berntsson
Konstnärscentrum Öst
Årskurs
Förskola, Åk 1-3, Åk 7-9, Gymnasie, Fritidshem
Typ av aktivitet
Konstworkshop lång (180 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild, Samhällskunskap, Idrott och hälsa
Period
01 februari, 2021 - 31 december, 2021
Tillgänglighet
-
Storlek på klass
Halvklass (15 elever)Pris
8700 kr exkl moms
7250 kr, arvode
1450 kr, bokningsavgift
Boka aktivitet