Body and Block Sculpture

Beskrivning

Body and Block Sculpture är en skulptur- och fotoworkshop där vi tillsammans undersöker kroppen i förhållande till platser och varandra. Vi skapar tillfälliga skulpturala installationer i det offentliga rummet som vi fotograferar av för att sedan dra vidare till nästa plats. Som hjälpmedel har vi med oss berättelser och skulpturmaterial av olika slag, som vi kan forma till temporära skulpturpodier, sittplatser eller annat, som vi interagerar i. Vi testar oss fram och skapar flera formationer och alternativ. Vi pendlar mellan kropp och materialitet, mellan lek och konst, mellan ord och berättande.

Målsättning

Målsättningen med uppdraget är att eleverna ska börja reflektera över hur det offentliga rummet formar en som individ och hur man med kroppen och materialitet kan förändra normer i våra gemensamma utrymmen. Workshopen berör frågor om normer, identitet, stadsbyggnad, stadsplanering, plats och materialitet.

Tillvägagångssätt

Workshopen startar med en samling och information om workshopens upplägg.

Jag visar på exempelbilder och håller en uppvärmningsövning.

Vi går ut och plockar med oss material (som jag tagit med) som vi sedan använder oss av, eleverna visar vägen till den första platsen, alternativ så visar jag vägen till en utvald plats. Vi kan vara på skolgård, inne i skola, park eller i den lokala omgivningen.

Vi skapar en tillfällig offentlig gestaltning med blocken och våra kroppar.

Jag och elev (rullande uppgift) fotograferar med systemkamera och vi går vidare till nästa plats och skapar ytterligare formationer och bilder.

När vi gjort detta går vi tillbaka in, det en kort paus och jag laddar in bilderna i datorn, bilderna projiceras upp på väggen.

Vi diskuterar (normer, identitet, stadsbyggnad, stadsplanering, plats, berättelse och materialitet) utifrån bilderna.

Lokalbehov och teknik

Samlingsrum + offentligt rum. Aktiviteten kan också göras helt utomhus.

Särskilt för detta projekt

Workshopen kan göras om till en produktionsinriktad deltagande konstprocess och anpassar efter budget, tid och elevantal.

Jenny Berntsson

Årskurs

Förskola, Åk 1-3, Åk 7-9, Gymnasie, Fritidshem

Typ av aktivitet

Konstworkshop lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Installation, Arkitektur, Kropp, Skulptur, Fotografi

Tema

Du i världen, Kropp och identitet

Relaterade skolämnen

Bild, Samhällskunskap, Idrott och hälsa

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Uppsala, Region Stockholm

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8700 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.