Bröd & konst – historia, teknik och klimat

Beskrivning

Människan har bakat bröd ända sedan den blev bofast och började bruka jorden. Det tidigaste fyndet av bröd hittades i Jordanien och är från 14 000 år sedan. Det var brödsmulor som hittades vid en utgrävning och när forskarna försökte rekonstruera receptet sa de att de blandade kornen bör ha givit brödet en nötaktig smak. Bröd har sedan dess agerat föda, ekonomi och metafor i många delar av världens hörn. Bröd är också något återkommande genom konsthistorien och har även fungerat som material för skulptur genom bl a traditionen kring skådebröd. I den här kursen får eleverna en fördjupad kunskap kring materialet och dess historia tillsammans med goda kunskaper kring färgblandning, skulptur och konsthistoria.

Målsättning

Eleverna får kunskaper kring brödets historia, vad det har för klimatpåverkan och hur det kan användas som konstnärligt material. Med sig från kursen får de hantverksmässiga kunskaper kring bakning och skulptur, tillsammans med kännedom om råvaror och brödets relation till klimatet. Eleverna tillsammans får möjlighet att reflektera kring konsumtion och konsthistoria såväl som samtidskonsten.

Tillvägagångssätt

Vid första tillfället introduceras bröd som material, dess historia och klimatpåverkan tillsammans med en kortare workshop.

Vid andra tillfället bakar vi bröd tillsammans och lär oss baktekniker och pratar om hur det kan användas som konstnärligt material.

Vid tredje tillfället får eleverna baka ett eget bröd och skapa egna och gemensamma “brödskulpturer” för en gemensam presentation.

Lokalbehov och teknik

Första träffen går att ha i ett vanligt klassrum med projektor. De två efterföljande träffarna behöver en hemkunskapssal med ugn och plats och verktyg för bakning.

Särskilt för detta projekt

Ersättning för resor utanför Norrköping tillkommer.

Louise Waite

Årskurs

Åk 7-9, Gymnasie, Fritidshem

Typ av aktivitet

Process & tema kort - 3 tillfällen (3x180 min)

Konstnärlig metod och material

Skulptur, Idébaserat, Hantverk

Tema

,

Relaterade skolämnen

Bild, Hem- och konsumentkunskap, Historia, Biologi

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Östergötland, Region Skåne, Region Sörmland, Region Stockholm

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Östergötland, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

23200 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →