Bygg din egen hålkamera, fotografera och framkalla

Beskrivning

Min workshop handlar om att man får bygga sin egen kamera och sedan framkalla sina egna bilder.

Jag kommer under processen gå igenom hur fotografiet uppkom och hur ett analogt fotografi blir till. Vi kommer alltså att gå igenom lite fotohistoria samt en hel del tekniker kring kamerans funktion.

När man byggt sin egen kamera så får man även möjlighet att prova den och sedan framkalla sin egen bild. Framkallningen blandar vi själva och är en så kallad caffinol, dvs man gör den av kaffe och c-vitamin (helt ofarlig). Mycket fokus ligger på experimentlusta och att få testa sig fram. Jag ser gärna att man är kreativ i sitt kamerabyggande och utmanar hur en kamera kan se ut. Jag hoppas även att miljön och skapandet är helt prestations-befriat vilket öppnar upp för kreativitet istället för att prestera så bra som möjligt.

Workshopen har flera inriktningar utifrån det analoga fotografiet, den har både historiska, tekniska och konstnärliga inslag.

Målsättning

Grundtanken med alla mina workshops är att människor, särskilt barn, tar till sig kunskap bättre i en aktiv process än genom att bara informeras. Via kroppen och känslorna blir inlärningen mer lustfylld och djupgående. När barn får släppa loss sin kreativitet och är fria att experimentera, göra misstag, hitta nya sätt att tänka och göra saker på, lägger de grunden för den typ av kreativt tänkande och problemlösande som senare i livet kan resultera i viktiga insikter och upptäckter.

Men målet är även att eleverna ska få förståelse för vad ett fotografi är och hur den analoga processen ser ut. Jag vill förmedla kunskaper i hur fotografiet, rent historiskt, uppkom och hur bilden utvecklats fram till idag samt att man med ganska enkla medel kan skapa en helt analog bild själv hemma. Jag tror och hoppas att detta kan bidra till ett nytt sätt att se på och förstå fotografi och bilder över huvud taget i vår vardag.

Tillvägagångssätt

Vi börjar workshopen med att övergripande gå igenom vad ett fotografi är, hur det uppkom och hur man kan skapa ett fotografi själv.

Sedan får de verktyg och instruktioner i hur man kan skapa en egen kamera. Det kommer att finnas tydliga mallar för hur man bygger sin lådkamera med det kommer även finnas utrymme för att utforma sin kamera på sitt eget sätt.

Sedan kommer vi att ladda kamerorna med ljuskänsligt papper. Nu är de klara att användas och vi kommer att ge oss ut i närmiljön för att upptäcka och fotografera ett objekt eller en miljö.

Sedan så samlas vi och blandar i ordning framkallning och sätter fram framkallningsbaden i ett avskilt rum som är nedsläckt. Nu får man möjlighet att framkalla sina egna bilder.

Studier visar att det är viktigt för skolbarn att visa upp för andra vad man gjort och få respons på vad de lärt sig. Därför avslutar vi alltid med att titta på vad de medverkande barnen har gjort, hur de tänkte och vad de tyckte om processen.

Lokalbehov och teknik

Särskilt för detta projekt

Årskurs

Åk 4-6

Typ av aktivitet

Konstkarta lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Fotografi, Hantverk

Tema

,

Relaterade skolämnen

Fysik, Teknik, Kemi, Bild, Historia

Tillgänglighet

-

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

8700 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.

Liknande projekt se alla →