Bygga hus och modeller

Beskrivning

Huset är viktigt - ett skydd, ett bo, en plats där man hör hemma. Huset brukar i drömmen få symbolisera den egna personen. Här bygger vi hus eller andra byggnationer i kartong, papp, och andra material. Temat inbegriper planering, skissande, öva sig i hur man tänker i olika skalor, förståelse för konstruktioner. Övning i finmotorik. Här är det såväl matematik som konst och slöjd.

Målsättning

Att tänka tredimensionellt genom att göra modeller. Att lära sig skala, att mäta och översätta mått till ett fysiskt material. Att samtidigt skapa något eget.

Tillvägagångssätt

Vi samlas och går igenom idéer om hus, bostäder och byggande.

Vi pratar om husets och hemmets betydelse för att inspirera.

Eleverna kan jobba tillsammans eller var för sig. Här kan läraren komma med synpunkter om vad som kan vara lämpligast i just den klassen.

Eleverna väljer vad de vill arbeta med och helt enkelt jobbar på med det under uppdragets tid.

Ungefär 15 minuter innan slutet samlas vi och pratar om vad man arbetat med. Vad som varit roligt, lätt eller svårt att förstå.

Lokalbehov och teknik

Skolsal som är möjlig att möblera så att man kan sätta ihop flera mindre bord till ett större.

Särskilt för detta projekt

Temat kan kopplas ihop med samhällskunskap, historia och/eller matematik förutom bild och slöjd. Läraren kan eventuellt förbereda med ett tema, t ex inom historia - man kan bygga en enkel parstuga från 1800-talet eller en brokonstruktion eller något annat som är aktuellt i undervisningen. Vi använder limpistoler som är varma, som man kan bränna sig på. Och vi kommer att skära med skärknivar.

Maria Backman

Årskurs

Åk 4-6

Typ av aktivitet

Konstworkshop kort (120 min)

Konstnärlig metod och material

Modellbygge

Tema

Du i världen

Relaterade skolämnen

Bild, Teknik, Slöjd, Samhällskunskap, Matematik

Tillgänglighet

Rullstol, Handikapptoalett, Hiss, Nära till kollektivtrafik

Storlek på klass

Halvklass (15 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

7700 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.