Bygga hus och modeller

Region Stockholm

Målsättning

Att tänka tredimensionellt genom att göra modeller. Att lära sig skala, att mäta och översätta mått till ett fysiskt material. Att samtidigt skapa något eget.

Beskrivning

Huset är viktigt - ett skydd, ett bo, en plats där man hör hemma. Huset brukar i drömmen få symbolisera den egna personen. Här bygger vi hus eller andra byggnationer i kartong, papp, och andra material. Temat inbegriper planering, skissande, öva sig i hur man tänker i olika skalor, förståelse för konstruktioner. Övning i finmotorik. Här är det såväl matematik som konst och slöjd.

Tillvägagångssätt

Vi samlas och går igenom idéer om hus, bostäder och byggande. Vi pratar om husets och hemmets betydelse för att inspirera. Eleverna kan jobba tillsammans eller var för sig. Här kan läraren komma med synpunkter om vad som kan vara lämpligast i just den klassen. Eleverna väljer vad de vill arbeta med och helt enkelt jobbar på med det under uppdragets tid. Ungefär 15 minuter innan slutet samlas vi och pratar om vad man arbetat med. Vad som varit roligt, lätt eller svårt att förstå.

Lokalbehov

Skolsal som är möjlig att möblera så att man kan sätta ihop flera mindre bord till ett större.

Bra att tänka på/förberedelser/material

Temat kan kopplas ihop med samhällskunskap, historia och/eller matematik förutom bild och slöjd. Läraren kan eventuellt förbereda med ett tema, t ex inom historia - man kan bygga en enkel parstuga från 1800-talet eller en brokonstruktion eller något annat som är aktuellt i undervisningen. Vi använder limpistoler som är varma, som man kan bränna sig på. Och vi kommer att skära med skärknivar.

Konstnär
Maria Backman
Konstnärscentrum Öst
Årskurs
Åk 4-6
Typ av aktivitet
Konstworkshop kort (120 min)
Konstform
Konst/Bild/Form
Skolämne
Bild, Teknik, Slöjd, Samhällskunskap, Matematik
Period
14 september, 2020 - 31 december, 2021
Tillgänglighet
Rullstol, Handikapptoalett, Hiss, Nära till kollektivtrafik
Storlek på klass
Halvklass (15 elever)Pris (ordinarie)
7700 kr exkl moms
Pris med kulanpremie*
3850 kr exkl moms
*Observera att kulanpremie endast gäller för skolor i Stockholms kommun.
Boka aktivitet