Calendar of kindness / Vänlighetskalender

Beskrivning

Calendar of Kindness / Vänlighetskalender

Ett projekt som kretsar kring dig och dina vänner.

Vad gör du, vad gör de andra, vad gör ni tillsammans?
Hur skapar vi något tillsammans?

Varje dag, varje vecka, varje månad som blir till år.
Hur fyller vi en kalender med goda mål och gärningar, tillsammans.

I kortare eller ett längre projekt är jag er medskapare till att göra en kalender med idéer i text och bild för din klass eller skola.
Vi tar utgångspunkt i idéer om vänlighet.

Målsättning

Att med bild och text utforska möjligheter och formulera tankar och ideér kring hur man kan beskriva och sätta upp mål kring ett specifikt ämnesområde, i detta fall tankar kring vänlighet och goda gärningar.

Tillvägagångssätt

Vi börjar lektionen med cirka trettio minuters samtal om ämnet och idén att skapa en gemensam kalender med bilder och texter. A4 är en bra storlek att använda för att måla, rita och skriva. Materialet kan sedan monteras på en gemensam bakgrund/yta.

Vi utforskar kalendern, samtalar och samlar information om kindness/vänlighet och formulerar oss i bild och text i liten och stor omfattning.

Vi skapar ett gemensamt verk i såväl liten som stor skala. Vi gör en dag-, vecko- eller årskalender beroende på tid och utrymme och idéernas omfattning.

Ca 30-45 min i slutet av lektionen ägnas åt samtal och montering av utförda verk.

Lokalbehov och teknik

- Lokalbehov är som för en vanlig bildlektion. Färger, pennor och papper likaså.
- Tillfällig plats/vägg att disponera för att visa gjorda verk är önskvärt.

Särskilt för detta projekt

Frågeställningar kan utformas tillsammans med lärare och elever innan projektet startar.

Joachim Carlsson

Årskurs

Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9

Typ av aktivitet

Konstkarta lång (180 min)

Konstnärlig metod och material

Illustration, Teckning, Kollage

Tema

,

Relaterade skolämnen

Samhällskunskap, Religionskunskap, Moderna språk, Bild

Tillgänglighet

Rullstol, Handikapptoalett, Hiss, Nära till kollektivtrafik

Storlek på klass

Helklass (30 elever)

Konstprojektet kan bokas i:

Region Stockholm, Region Östergötland, Västra Götalandsregionen

Hemort:

Konstnären har sin bas i Region Stockholm, notera att reskostnader kan tillkomma.

Pris

9450 kr

exkl moms (moms 25%)

Bra att veta

Skolan bistår med grundläggande material såsom A4 papper, vanliga pennor, saxar och enklare lim. Många projekt behöver få tillgång till projektor och duk för bild-eller filmvisning, även detta bör skolan kunna bistå med.

Konstnären tar med sig allt material som är mer konstnärsspecifikt för projektet och har i sitt arvode 50 kr per elev till detta.

Behövs det mer konstnärspecifikt material utöver det som ingår, så kan man komma överens om att konstnär köper in och tar med sig mot en tilläggskostnad. Detta material kan skolan sedan spara och eventuellt återanvända.

I en del konstprojekt kan konstnär och skola komma överens om att tillsammans med elever samla material att arbeta med vilket kan vara en värdefull del av ett upplägg. Detta bygger på att samla saker som finns att tillgå, på skolan eller hemma, såsom tidningar, kartong, toalettpappersrullar, gamla kläder eller annat som kanske ändå skulle kastas.

Kontakta konstnär för praktiska frågor eller andra överenskommelser. Lägg in bokning@konstdepartementet.se på kopia så att vi vet vad ni kommer överens om och kan hjälpa till att genomföra bokningen sen.